Newsletter PIM nr 15/2019

W wydaniu:

  • Druga edycja szkolenia nt. „Standard PIM Bez GMO – cele, procedury, wymagania”
  • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
  • Mleko – cenny napój

pdf