Newsletter PIM nr 23/2019

W wydaniu:

  • Zaproszenie na szkolenie nt. "Dlaczego mleko? - warsztaty szkoleniowe"
  • Dyskusje dot. europejskiego zielonego ładu
  • Ceny na rynkach zagranicznych

pdf