Newsletter PIM nr 8/2020

W wydaniu:

  • Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka uczestniczyła w wideokonferencji przedstawicieli organizacji branżowych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM o skutkach epidemii koronawirusa w Polsce
  • Nowa wersja zaleceń postępowania dla zakładów w związku z pojawieniem się koronowirusa
  • Organizacje branży mleczarskiej skierowały pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie zakwalifikowania zakładów przetwórstwa mleka do Infrastruktury Krytycznej
  • ROSJA – brak zmian na liście produktów objętych embargiem, jedynie ułatwienie obecnego eksportu

pdf