Newsletter PIM nr 9/2020

W wydaniu:

  • Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM uczestniczyła w kolejnej wideokonferencji przedstawicieli organizacji branżowych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Nowa wersja zaleceń postępowania dla zakładów w związku z pojawieniem się koronowirusa
  • Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo dot. zakwalifikowania zakładów przetwórstwa mleka do infrastruktury krytycznej
  • 18 edycja Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej przełożona na 08-10.09.2021

pdf