Newsletter PIM nr 31/2020

W wydaniu:

  • Szkolenie pt. Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek
  • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
  • Termin składania wniosków w V edycji konkursu „Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze” wydłużony

pdf