Newsletter PIM nr 35/2020

W wydaniu:

  • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
  • Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie interpretacji zapisów zawartych we wzorze świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych wywożonych do Indii
  • Aktualna sytuacja w mleczarstwie

pdf