Newsletter PIM nr 36/2020

W wydaniu:

  • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
  • Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.10.2020 r. w związku z pismem organizacji mleczarskich w sprawie infrastruktury krytycznej skierowanym do MRiRW z dnia 16.10.2020 r
  • Wewnętrzne szkolenie online pt. “Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne”
  • Nazwy produktów mleczarskich zastrzeżone

pdf