Newsletter PIM nr 38/2020

W wydaniu:

  • Zaproszenie na szkolenie pt. „Zarządzanie kryzysowe w zakładzie w dobie światowej pandemii COVID-19”
  • Śniadanie prasowe w Pekinie w ramach projektu Mleczne Skarby-Trade Milk, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka
  • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf