Newsletter PIM nr 02/2021

W wydaniu:

  • Zaproszenie na szkolenie pt. Wymogi chińskie dla eksporterów żywności dotyczące COVID-19
  • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
  • Lista grup zawodowych uprawnionych do korzystania z hoteli rozszerzona

pdf