Newsletter PIM nr 04/2021

W wydaniu:

  • Zaproszenie na szkolenie pt. Aktualnie obowiązujące wytyczne międzynarodowe i krajowe dla producentów żywności dotyczące COVID-19
  • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
  • Produkcja mleka w Polsce u progu 2021 roku

pdf