Newsletter PIM nr 06/2021

W wydaniu:

  • Spotkanie dot. eksportu rolno-spożywczego do krajów trzecich
  • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
  • PIM inicjatorem dyskusji nad dobrostanem krów

pdf