Newsletter PIM nr 09/2021

W wydaniu:

  • Szkolenie online pt. “Praktyczna interpretacja wymagań globalnego standardu BRC Food v.8” – sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka
  • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
  • Niechęć konsumentów do GMO jest coraz bardziej widoczna

pdf