Newsletter PIM nr 24/2021

W wydaniu:

  • Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Polskiej Izby Mleka przewodniczącą Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka
  • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf