Karton, naturalnie! Biuletyn Fundacji ProKarton, grudzien 2019

W tym numerze o:

  • kampanii „Prostopadłościenni w formie, cyrkularni w treści” przygotowanej we współpracy z organizacją ACE,
  • filmie informacyjno-edukacyjnym przygotowanym przez fundację ProKarton dla Telewizji Polskiej,
  • wyróżnieniach przyznanym najefektywniejszym Instalacjom Komunalnym,
  • akcji edukacyjnej „Śmieci skrzydeł nie mają”, której jesteśmy partnerem.

pdf