Karton, naturalnie! Biuletyn Fundacji ProKarton, lipiec 2020

W numerze informujemy o:

  • zmianie na stanowisku prezesa Fundacji;
  • materiałach przygotowanych we współpracy z FSC® na Dzień Ziemi 2020;
  • współpracy z blogerką kulinarną;
  • materiałach przygotowanych na Dzień Środowiska;
  • dołączeniu do Polish Circular Hotspot.

pdf