Karton, naturalnie! Biuletyn Fundacji ProKarton, grudzień 2021

W tym numerze informujemy o:

  • Kampanii „Karton, naturalnie!”, którą przygotowała Fundacja,
  • Wynikach cyklicznego badania społecznego,
  • Działaniach jubileuszowych,
  • Udziale Fundacji w konferencjach branżowych,
  • Współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita przy dodatku „Walka o klimat”.

Karton, naturalnie Biuletyn Fundacji ProKarton, grudzien 2021.pdf