W Katowicach radzą o ochronie klimatu

W Katowicach odbywa się konferencja klimatyczna ONZ (COP24), podczas której tysiące delegatów i gości z całego świata zastanawia się i dyskutuje jak chronić klimat. Tematyka ta dotyczy bezpośrednio rolnictwa i mleczarstwa.

W Katowicach odbywa się Konferencja COP24 – 24 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. To największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Wzrost zurbanizowania Europy i świata, jest także wyzwaniem dla rolnictwa. W związku z tym na COP24 i imprezach towarzyszących nie może zabraknąć tej tematyki. – Planowane są programy unijne dotyczące rolnictwa, w szczególności ochrony wody przed zanieczyszczeniem azotem; mają one mieć wartość ok. 300 mln euro do 2024 roku – poinformował w Katowicach szef MGMiŻŚ Marek Gróbarczyk. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wystąpił w czwartek, drugim dniu trwającego od środy w Katowicach Szczytu Miejskiego „Miasta dla klimatu” – jednej z imprez towarzyszących szczytowi klimatycznemu COP24. Jeden z paneli szczytu był poświęcony problematyce zanieczyszczenia wody. Gróbarczyk m.in. akcentował potrzebę łączenia działań dotyczących wody z celami gospodarczymi oraz środowiskowymi. Jak mówił, Polska w poprzednich latach m.in. inwestowała znaczne środki w infrastrukturę oczyszczania wody; obecnie pracuje m.in. nad systemami retencji i utrzymywania wody – istotnymi z punktu widzenia utrzymywania źródeł wody i poziomu wód śródlądowych.

Z kolei podczas EEC Green, kolejnej imprezy towarzyszącej COP24, Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, podkreśliła, że dla polskiego rządu walka o czyste powietrze jest priorytetem. – Zanieczyszczenie powietrza to diagnoza, a na problem musimy patrzeć z szerszej perspektywy. Polski miks energetyczny jest trudnym miksem, ale to miks, który odziedziczyliśmy i musimy go zmieniać, podejmować nowe wyzwania, stąd poważne projekty energetyczne, ale też nowe podejście prosumenckie – mówiła minister Emilewicz. W Polsce 40% energii przeznacza się na ogrzewanie, to o połowę więcej niż wynosi średnia europejska, stąd program termomodernizacji. – Wyzwaniem na najbliższe lata w strategii energetycznej jest rozwój energetyki prosumenckiej, a zatem takiej, która pozwala właścicielom domów jednorodzinnych, mieszkań czy też np. spółdzielniom mieszkaniowym budować systemy klastrowe, które pozwalają produkować energię na potrzeby danej wspólnoty, danego miejsca czy też wreszcie, która będzie stymulowała gminy do budowy klastrów energetycznych – mówiła minister przedsiębiorczości i technologii.

Zgodnie z prognozami ONZ do 2030 roku 60% ludzi na Ziemi będzie mieszkać na obszarach miejskich a do 2050 roku może to być już 70%. Aby sprostać wyzwaniom urbanizacji i zmianom klimatycznym na tak wielką skalę, konieczne są inwestycje w wielu sektorach, nie tylko w energetyce, ale także w budownictwie. – Musimy obserwować to, co się dzieje na świecie i w Polsce. Parę lat temu połowa ludności zaczęła żyć w miastach. W najbliższych latach prognozuje się, że aż 70-80% ludzi będzie mieszkało w miastach. Jednak my obserwujemy inny trend: coraz więcej ludzi wybiera mieszkanie wokół dużych miast. Naszym priorytetem w polityce europejskiej jest zatem polityka miejska. To co wspieramy w ramach polityki spójności, to wsparcie elektromobilności. Mamy ambitne plany w zakresie elektromobilności miejskiej. Choć jeszcze jeżeli chodzi o samochody elektryczne nie jesteśmy liderem w Europie ani na świecie, to w transporcie miejskim plasujemy się niemal na poziomie średniej światowej. Polityka klimatyczna może być współfinansowana przez sektor prywatny, program Czyste Powietrze to ogromne inwestycje. Te same cele klimatyczne możemy dziś osiągnąć taniej niż kiedyś – mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju na EEC Green.

Jak wspomniano na wstępie, hodowla zwierząt stanowi znaczne obciążenie dla środowiska w skali globalnej, a zapotrzebowanie na produkty pochodzenia zwierzęcego będzie nadal rosło. Według szacunków FAO do roku 2050 spożycie mięsa wzrośnie o ok. 73%, a spożycie mleka i produktów mlecznych o 58% w stosunku do obecnego poziomu. Wzrasta ilość dowodów, które przemawiają za tym, że zmiana klimatu będzie miała olbrzymi wpływ na zdrowie ludzi oraz planety jako całości. Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz całościowy ślad węglowy jest celem nadrzędnym. Raport Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO), Emisje Gazów Cieplarnianych przez Przemysł Mleczarski, oszacował, że przemysł mleczarski odpowiada za średnio 2,7% globalnie rejestrowanych GHGE2.

Energetyka ukierunkowana na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych była w czwartek 6 grudnia tematem przewodnim dyskusji w polskim pawilonie podczas trwającego w Katowicach Szczytu Klimatycznego ONZ. Eksperci i praktycy wskazywali m.in. na możliwości poprawy efektywności energetycznej, z korzyścią zarówno dla środowiska i klimatu, jak i dla przedsiębiorstw, które dzięki nowym technologiom mogą uzyskać znaczące oszczędności i poprawić rentowność. – W sytuacji używania energii ze źródeł konwencjonalnych, każda redukcja zapotrzebowania na energię będzie związana z redukcją emisji. Można realizować to lepiej lub gorzej, ale za każdym razem efekt będzie dawał się oszacować, a każda inwestycja będzie opłacalna – ocenił wiceprezes wyspecjalizowanej w efektywności energetycznej firmy DB Energy Piotr Danielski, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izby Energetyki Przemysłowej.

Ze statystyk wynika, że wdrożenie w przedsiębiorstwie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność może dać oszczędności sięgające nawet 25% kosztów energii w firmie. W przypadku rozwiązań wykorzystujących kogenerację, poligenerację czy wysokotemperaturowe pompy ciepła, poniesione nakłady przy typowych inwestycjach mogą zwrócić się w ciągu trzech lat. W tym duchu są już prowadzone inwestycje w polskim biznesie spożywczym. Mówił o tym w tym tygodniu Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity podczas konferencji 4 grudnia br. w Wysokiem Mazowieckim. – Pamiętamy także o ekologii, czego przykładem jest chociażby dostosowanie zakładu w Zakopanem do ogrzewania gazem LNG. Przedmiotem naszej szczególnej troski są inwestycje w ochronę środowiska, efektem której jest druga najnowocześniejsza oczyszczalnia ścieków wraz z biogazownią i produkcją prądu i ciepła ze ścieków. Pierwsza zlokalizowana jest w Wysokiem Mazowieckim, a druga w Trzebowisku na Podkarpaciu – mówił Dariusz Sapiński.

Konferencja w Katowicach potrwa blisko dwa tygodnie, do 14 grudnia. Podczas szczytu ma zostać przyjęta „mapa drogowa” realizacji Porozumienia paryskiego, czyli pierwszej w pełni globalnej umowy na rzecz klimatu. Przykład Mlekovity, który z COP24 ma niewiele wspólnego, pokazuje, że decyzje jakie zapadną w stolicy Śląska będą miały konkretny wpływ na polski biznes i na życie każdego z nas. Niezależnie co myślimy o teorii zmian klimatu...