Jak ważna jest jakość?

Jakość wydaje się tematem banalnym. Wszyscy wiedzą, że najwyższa jakość jest ważna, że jest kluczowa. Jest to jednak temat o wiele szerszy, niż się z pozoru wydaje.

Znaczenie jakości wielokrotnie podkreślał mister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Można rzec, że stale powtarza, iż szansą polskiego rolnictwa jest postawienie na jakość. – Szansą polskiego rolnictwa jest postawienie na jakość, na najlepszą żywność na świecie, a nie na ilość tej żywności. (...) Dziś okazuje się, że paradygmatem nowoczesności nie jest już maksymalizacja plonów, ale racjonalne wykorzystywanie zasobów, w taki sposób, żeby wytwarzać żywność wysokiej jakości. A na nią jest coraz większe zapotrzebowanie. Związek między żywnością a zdrowiem jest chyba dla wszystkich oczywisty – podkreślił 14 września ub.r. w Przysieku k. Torunia minister Ardanowski.

Mimo to wyzwaniem dla Polski i świata wciąż pozostają kwestie niedożywienia, jakości i bezpieczeństwa żywnościowego czy zrównoważonego rolnictwa. Odnoszą się do nich zadania zawarte w 2 Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Z perspektywy 5 lat obowiązywania celów warto sprawdzić, co udało się osiągnąć w tym zakresie. Jakie działania podejmował biznes oraz jakie aspekty w przyszłości będą istotne w realizacji zobowiązania? Dane FAO podane przez Główny Urząd Statystyczny dowodzą, że w Polsce spada poziom braku bezpieczeństwa żywnościowego, definiowanego jako „ograniczony dostęp do żywności w gospodarstwach domowych ze względu na brak środków finansowych lub niedobór innych zasobów.” (GUS) Dostęp do żywności to istotne zagadnienie podejmowane przez odpowiedzialny biznes w Polsce. Obserwujemy coraz intensywniej rozwijaną współpracę z Bankami Żywności czy organizacjami pomocowymi, jak np. Caritas.

Wspomniany Cel 2 podnosi również kwestię jakości żywności, szczególnie ważną dla takich grup jak niemowlęta, dzieci, dziewczęta, kobiety w ciąży czy osoby starsze. Dużo uwagi tematowi jakości żywności poświęcają sieci handlowe, m.in. Carrefour Polska. Firma stworzyła gamę produktów „Jakość z Natury Carrefour”, a także zorganizowała warsztaty edukacyjne poświęcone zdrowiu i jakości żywności

Zrównoważone rolnictwo, czyli wytwarzanie żywności zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, także określone zostało w 2 SDG. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa edukacja i programy wsparcia udzielane rolnikom ekologicznym. Dotyczy tego np. dobra praktyka Carrefour „Demokratyzacja bio”. Koncentruje się na rozwoju produkcji warzyw i różnorodności biologicznej w rolnictwie poprzez zapewnienie gospodarstwom rodzinnym wsparcia niezbędnego do rozwoju i dywersyfikacji produkcji warzyw bio na krajowym rynku. Z powyższego przykładu widać, że podejście do jakości staje się elementem strategii CSR.

Równocześnie rośnie presja ze strony organów państwowych na bezpieczeństwo jakościowe. 10 grudnia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zgodnie z nim, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) będzie kontrolować jakość na wszystkich etapach obrotu. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, obecnie jakość handlowa żywności jest kontrolowana – w zależności od etapu obrotu – przez dwa organy: Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz przez Inspekcję Handlową. Natomiast powierzenie jednemu organowi – IJHARS – kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, umożliwi szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w rezultacie przyczyni się do efektywniejszego eliminowania produktów nie spełniających wskazanych na etykietach standardów jakościowych – podało CIR.

Według Centrum, w efekcie nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych będzie przejrzysty i skonsolidowany. Przewidziano także wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wobec wojewódzkich inspektorów IJHARS.

CIR podało, że w praktyce IJHARS będzie zajmować się kontrolą jakości handlowej produktów rolno-spożywczych, np. u producenta czy na giełdach żywności prowadzących sprzedaż hurtową oraz nadzorować jakość handlową takich artykułów w obrocie detalicznym np. w sklepach i na bazarach, oraz kontrolować żywność w placówkach gastronomicznych – np. w restauracjach i działalność cateringową. Według CIR, rozwiązanie to będzie korzystne dla konsumentów, bo przyczyni się do lepszego nadzoru nad jakością żywności oraz skuteczniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w handlu nią, np. fałszowania żywności. Znowelizowane przepisy – co do zasady – mają wejść w życie 1 lipca 2020 roku.

Niedoceniając jakości i szeroko rozumianych zagadnień z nią związanych, firma nie tylko napotka trudności z dystrybucją swoich produktów, ale również narazi się na problemy ze strony skonsolidowanej instytucji jakościowej.