Skup i cena netto skupu mleka w lutym 2015 r. (GUS)

W lutym 2015 r. meldunkowy skup mleka wg GUS wyniósł 756,6 mln litrów i był o 0,1% mniejszy w porównaniu do lutego 2014 r. i o 8,2%  mniejszy od skupu odnotowanego przed miesiącem.

W okresie styczeń – luty 2015 skup mleka wyniósł 1.581,3 mln litrów mleka i był większy o 0,9% od skupu mleka w analogicznym okresie 2014 r.

Cena skupu mleka netto w lutym 2015 r. wyniosła 120,74 zł/100 litrów i zmalała o 1,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do lutego 2014 roku cena zmalała o 20,4% (o 30,91 zł/100l).

W okresie styczeń – luty 2015 r. średnia cena mleka wyniosła 121,46 zł/100 litrów i była mniejsza o 20,4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W lutym 2015 r. najwięcej mleka wg siedziby producenta skupiono w woj. mazowieckim 165,0  mln litrów; woj. podlaskim 146,9 mln litrów i woj. wielkopolskim 119,7 mln litrów. W badanym miesiącu najmniej mleka skupiono w woj. lubuskim 6,2 mln litrów; woj. podkarpackim 7,8 mln litrów i woj. małopolskim 10,3 mln litrów.

W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r. najwięcej mleka skupiono w woj. mazowieckim 327,5 mln litrów; woj. podlaskim 324,6 mln litrów i woj. wielkopolskim 249,4 mln litrów. W analizowanym okresie najmniej mleka skupiono w woj. podkarpackim 16,5 mln litrów; woj. lubuskim 16,9 mln litrów i woj. małopolskim 20,2 mln litrów.

W lutym 2015 r. najwyższą cenę za mleko w skupie wg siedziby producenta otrzymywali rolnicy z województwa podlaskiego 129,53 zł/100 l;  woj. lubuskiego 128,89 zł/100 litrów i z woj. warmińsko - mazurskiego 127,80 zł/100 litrów. Najniższą cenę za mleko w skupie w badanym miesiącu otrzymywali rolnicy z woj. świętokrzyskiego 110,59 zł/100 litrów; woj. małopolskiego 111,30 zł/100 litrów oraz woj. łódzkiego 111,57 zł/100l.

W okresie styczeń – luty 2015 r. najwyższą cenę za mleko płacono w woj. podlaskim 130,43 zł/100 litrów; woj. warmińsko - mazurskim 128,39 zł/100 litrów i woj. opolskim 125,69. Najniższą cenę w analizowanym okresie płacono rolnikom z woj. łódzkiego 112,29 zł/100 litrów; woj. świętokrzyskiego 112,81 zł/100 litrów oraz rolnicy z woj. małopolskiego 113,04 zł/100 litrów.

Źródło: GUS
Opracowanie : Infodome.eu