Polskie mleczarnie inwestują w ekologię

Polskie firmy mleczarskie oraz więcej wydają na inwestycję w szeroko rozumiana ekologię. Kupują i instalują ekologiczne i niskoemisyjne kotłownie, wydajne oczyszczalnie ścieków i starają się ograniczać zużycie energii.

Wiele zmian prośrodowiskowych jest wymuszonych przez polskie i unijne prawodawstwo. Coraz to nowsze przepisy zaostrzają kary za emisję zanieczyszczeń, a rosnące koszty energii elektrycznej zmuszają zarządy do inwestowania w energooszczędne rozwiązania.

Przykładem takich działań jest SM Spomlek. Ekologia w Spomleku zaczyna się już na promowaniu ekośrodowiska wśród pracowników. Już kilka lat temu sprawdzono, że codzienne czynności składają się na większą całość. I tak powstały tabliczki informujące o kosztach zużycia prądu w miejscach, gdzie te oszczędności można poczynić. Zakładowe stołówki, szatnie, korytarze, ubikacje – to miejsca codziennego użytku, gdzie widnieją tabliczki z kwotami, które musimy rocznie ponosić przy ciągłym zużyciu energii w danym miejscu. Gaszenie światła może być nawykiem, a jednocześnie przyczynić się do tych oszczędności. Segregujemy odpady, zbieramy nakrętki, które przekazujemy na szczytny cel czy staramy się przypominać o drukowaniu dwustronnym – tłumaczy Aneta Mostowiec, rzecznik prasowy firmy.

To jednak nie koniec. – Działamy zgodnie ze standardami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że każde działania prośrodowiskowe są ważne dla lokalnej, ale również globalnej ochrony środowiska. Każda inwestycja, proces, mikro zdarzenie ograniczają negatywny wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy, jaką wodę pijemy i ile energii zużywamy. Naszym nadrzędnym celem w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego, jest minimalizacja wpływu naszej działalności na środowisko oraz optymalizacja zużycia zasobów naturalnych. System pozwala nie tylko na zmniejszanie wpływu naszej organizacji na środowisko, ale również stwarza szansę na osiągnięcie realnych korzyści biznesowych. Dzięki wysokiej świadomości proekologicznej naszych pracowników, w zakładzie podejmowane są różnorodne działania pozwalające na osiągnięcie zamierzonych efektów środowiskowych – mówi Bożena Nowak, kierownik ds. zarządzania jakością Mleczarni Spomlek.

Niedawno w Spomleku odbył się audyt środowiskowy. Firma zewnętrzna przeprowadziła wnikliwą analizę dostępnej dokumentacji związanej z przepisami dot. ochrony środowiska w firmie, dane dotyczące usług i produkcji oraz wywiady z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne procesy w organizacji. Na zakończenie sporządzony został szczegółowy raport, zawierający wykaz aktualnych aktów prawnych, mających odniesienie do działalności zakładu, opis stanu faktycznego, ocenę zgodności wymagań. – Otrzymaliśmy pozytywny wynik audytu, co cieszy i jest dowodem na to, że objęta przez nas droga jest prawidłowa. Ekologia ma również przełożenie na ekonomię firmy, bo przecież mniej zużywamy np. energii, zmniejszamy ilość produkowanych odpadów a także zmniejszamy ilość emisji gazów – dodaje Bożena Nowak.

Mleczarnia Spomlek zainwestowała w układ energetycznego wykorzystania ciepła wraz z rozbudową kolektora rozdziału surowca. Tutaj ciekawostką jest, że odzyskane ciepło kondensatu z nagrzewnic suszarni nagrzewa wodę w zbiorniku o pojemności 150m3 do temperatury ponad 90°C. Ta ilość ciepłej wody zabezpiecza ciągłą pracę pasteryzatora do obróbki surowca przerabiającego całe skupione mleko, zasila stację mycia CIP dla autocystern, stacje CIP dla instalacji nabiałowych w dziale odbioru mleka. Inaczej mówiąc cała aparatownia w Spomleku pracuje na cieple odpadowym z pracy proszkowni.

Spółdzielnia z Radzynia Podlaskiego przywiązuje wielką wagę do racjonalnej gospodarki energetycznej, szczególnie w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię. Mniejsze zużycie energii to niższe koszty dla firmy oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w którym żyjemy. Z Urzędu Regulacji Energetyki firma otrzymała świadectwa Białych certyfikatów, które służą poprawie efektywności energetycznej i potwierdzają zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Wykonana została absorbcja chłodu wytwarzanego z odpadowego ciepła – wytwarzając wodę lodową wykorzystywaną w procesach technologicznych. Nowoczesnym działaniem w zakładzie w Radzyniu Podlaskim jest wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 120 kW w wyniku redukcji pary. Tutaj wykorzystujemy energię kinetyczną, która była tracona na zaworze redukcyjnym, a teraz napędza turbinę z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Energia wytworzona w całości pokrywa zapotrzebowanie kotłowni zakładowej, a nadwyżkę zużywają pozostałe działy – tłumaczy Władysław Pietruch, kierownik ds. inwestycyjnych i technicznych w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

W zakładzie w Radzyniu Podlaskim zmodernizowany jest układu odpylania dla kotłowni zakładowej wraz z automatyzacją procesu spalania i odzyskiem ciepła ze spalin.
Wykonaliśmy nową instalację odpylania opartą o filtry workowe. Dzięki temu wypuszczamy oczyszczone powietrze, a przy okazji obniżymy koszty eksploatacji kotłowni. Inwestycja opłacalna z punktu widzenia finansowego, jak i środowiskowego. Nadwyżka ciepła odpadowego została wykorzystana w zakładowej suszarni desek serowarskich – mówi Pietruch.

Spółdzielnia z Radzynia Podlaskiego zmodernizowała zakładowe oczyszczalnie ścieków w oddziałach: Chojnice, Radzyń Podlaski. Nowoczesne systemy i rozwiązania w przyzakładowych oczyszczalniach redukują zanieczyszczenia w ściekach oczyszczonych do parametrów umożliwiających ich bezpieczne odprowadzenie bezpośrednio do wód rzek. – Zmniejszyliśmy zużycie wód gruntowych poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w oddziale Młynary, Parczewie i w Chojnicach. Dodatkowo w Radzyniu Podlaskim ponad 20% ogólnego zużycia wody pochodzi z odzysku tzw. wody krowiej (czyli wody odzyskanej z zagęszczania serwatki). Wszystkie te inwestycje skierowane są w kierunku ochrony środowiska – dodaje kierownik ds. technicznych i inwestycyjnych – Działania naszej spółdzielni ukierunkowane są na ciągły rozwój zakładu w zakresie efektywności energetycznej, zwiększanie mocy przerobowych czy umożliwienie produkcji innych, bardziej zaawansowanych produktów. To tylko część działań, które w ostatnich latach wdrożyliśmy celem ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Każda świadoma i chcąca się rozwijać firma musi ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, a tym samym dbać o podnoszenie standardów dbałości o środowisko. Spomlek w tym kierunku prowadzi działania – mówi Władysław Pietruch.

Także Mlekovita, która posiada obecnie 22 zakłady produkcyjne w całej Polsce, rozumie konieczność inwestycji w rozwiązania ekologiczne i prośrodowiskowe. – Elementem naszej strategii jest także współpraca z najlepszymi dostawcami systemów i rozwiązań do produkcji żywności, w tym m.in. opakowań oraz maszyn o najwyższych standardach prośrodowiskowych, aby dostarczać konsumentom produkty mleczne w bezpieczny, efektywny oraz przyjazny zdrowiu i środowisku sposób. Ciągle się rozwijamy, modernizujemy nasze zakłady, inwestujemy w nowe linie produkcyjne i technologie, by były one jak najbardziej przyjazne środowisku i lokalnej społeczności – mówi Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity.

Działania Mlekovity realizowane są w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego 14001:2015. Jego ciągłe doskonalenie oraz integrowanie z międzynarodowym Standardem Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000 służy stworzeniu jednego efektywnego systemu, który ma gwarantować ciągłe doskonalenie – również w aspekcie środowiskowym. Mlekovita od lat podejmuje szereg działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Firma prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami, optymalizuje zużycie wody i energii. Przeprowadza także szereg modernizacji w zakładach, by uczynić je jak najbardziej przyjaznym środowisku. Wybudowała m.in. kotłownię gazową i elektrociepłownię w zakładzie w Trzebownisku na Podkarpaciu, elektrociepłownię w zakładzie w Lubawie oraz nową kotłownię gazową w zakładzie w Morągu. Świadectwem efektywności energetycznej, w tym uzyskanych oszczędności energii w różnego rodzaju inwestycjach, są pomyślne wyniki audytów potwierdzone certyfikatami, m.in. największych firm certyfikujących na świecie, takich jak TÜV SÜD.

Także Mlekpol połączył postęp techniczny z dbałością o środowisko naturalne. – Postęp techniczny wdrażany jest we wszystkich zakładach z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku. Automatyzacja procesów produkcyjnych ma za zadanie ograniczenie uciążliwości pracy oraz zwiększenie wydajności i efektywności realizowanych procesów. Jedną z niezwykle proekologicznych metod optymalizacji funkcjonowania Spółdzielni jest również system kogeneracji – mówił Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol ds. Produkcji podczas konferencji, która odbyła się 10. lutego br. – Oznacza ona możliwość wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z niskoemisyjnych źródeł. Metoda ta z powodzeniem została wdrożona w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Technologia ta zdecydowanie obniża koszty czynników energetycznych. Planujemy, aby w najbliższym czasie rozwiązanie to zostało wdrożone m.in. w zakładach w Zambrowie i Radomiu – dodaje Zbigniew Groszyk.

Czołowe polskie mleczarnie na inwestycje związane z ochroną środowiska wydają ogromne pieniądze. Na ile jest to troska o środowisko, a ile wynik chłodnej kalkulacji i rachunku ekonomicznego – niezależnie od odpowiedzi na to pytanie, działania zmniejszające wpływ na naturę jest korzystny dla społeczności lokalnych i całej Polski.