Klasa średnia jest najważniejsza

Kim lub czym jest klasa średnia? O cenie skupu mleka decydują średnie gospodarstwa. O tym czym jest społeczeństwo, jakie ono jest, oraz czy w ogóle można mówić o społeczeństwie czy o zbieraninie ludzi zamieszkujących dany teren – decyduje klasa średnia.

Jest wiele definicji klasy średniej. Większość z nich skupia się na dochodach, fałszywie twierdząc, że klasa średnia, to osoby zarabiające średnie pieniądze. Te z resztą są także rozmaicie interpretowane. Niedawno burzę wzbudziła wypowiedź wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, który ocenił, że klasa średnia zaczyna się od zarobków 2,9 tys. zł na rękę. – W Ministerstwie Finansów na klasę średnią patrzymy pod kątem średnich zarobków. Z danych wynika, że 10% najlepiej zarabiających Polaków uzyskuje dochody miesięczne powyżej 10 tys. zł, więc ich spokojnie można uznać za klasę wyższą. Natomiast klasa średnia, patrząc na dominantę średnich zarobków, zaczyna się powyżej 4 tys. zł brutto. Od tego poziomu sama osoba ma odczucie, że należy do klasy średniej – powiedział wiceminister Patkowski.

Zdaniem ekonomistów rządowy program Polski Ład doprowadzi do zniszczenia lub przynajmniej zmniejszenia i poważnego osłabienia klasy średniej. Zdaniem Rady Przedsiębiorczości rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie budzą wiele poważnych zastrzeżeń; straci na nich klasa średnia oraz przedsiębiorcy.

Rada Przedsiębiorczości zwróciła uwagę, że głównym przedmiotem zainteresowania autorów Polskiego Ładu jest podział i redystrybucja, nie zaś sfera produkcji. Według Rady proponowane w Polskim Ładzie rozwiązania spowodują, że redystrybucja nastąpi od aktywnych uczestników rynku pracy do tych pasywnych. Spośród grup aktywnych zawodowo zyskają tylko najmniej zarabiający, polska klasa średnia będąca motorem rozwoju gospodarczego straci.

Zdaniem przedsiębiorców wyraźnie jest to widoczne w proponowanych rozwiązaniach podatkowo-składkowych.

Rada Przedsiębiorczości uważa, że korzyści z proponowanego w Polskim Ładzie podwyższenia kwoty wolnej od podatku i wyższego drugiego progu, zniwelowane zostaną przez liniowy sposób naliczania składki zdrowotnej. – Rozwiązanie to uderza zwłaszcza w klasę średnią, a tym samym osłabia kluczowe sektory polskiej gospodarki. W świetle rządowej propozycji nie tylko pracownicy, lecz także przedsiębiorcy mają odprowadzać ujednoliconą, 9-procentową stawkę od podstawy opodatkowania. A ponieważ nie będą jej mogli odliczyć, efektywna stawka podatku – czyli kwota, którą realnie odprowadzają w daninach wzrośnie – uważają przedsiębiorcy.

Wszyscy są zgodni, że klasę średnią stanowią ludzie zarabiający więcej niż tzw. średnia krajowa. Zdrowe społeczeństwo składa się z warstwy wyższej – osób zamożnych, bogatych; najliczniejszej klasy średniej oraz tzw. prekariatu, czyli nizin społecznych. Jak wynika z badania Assay Index, 44% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Pozostali odłożyli średnio 29 688 zł. Tylko 6% z grupy 56% posiadających oszczędności zgromadziło powyżej 100 tys. zł. Zaledwie kilkanaście procent posiadających oszczędności jest w stanie dzięki nim przeżyć co najmniej jeden rok. Te proste dane wskazują, że pod względem finansowym klasa średnia to zaledwie kilkanaście procent polskiego społeczeństwa.

Myśląc o klasie średniej, nie wolno pominąć innych cech dla charakterystycznych dla tej grupy. Doskonale to ujął Robert Fryczkowski, trener korporacyjny, który wskazuje, że klasa średnia to ludzie którzy mają pieniądze – nie za dużo, ale dobrze wykonują swoją pracę i nie są biedni. – Oprócz tego mają uporządkowany system światopoglądowy – niezależnie jaki on jest, to nie jest wewnętrznie sprzeczny i chaotyczny, ale jasny i klarowny. Mają także czas, który spędzają w sposób jaki im odpowiada – z rodziną, realizując hobby, zajmując się dobroczynnością itp. Ostatnim wyróżnikiem klasy średniej jest wiedza. Osoby należące do klasy średniej mają rzeczywistą wiedzę o świecie, zachodzących na nim zjawiskach i o prawach rządzących życiem. Cechą klasy średniej jest również samostanowienie. Klasa średnia utrzymuje porządek struktury społecznej, jest wzorcem do naśladowania i dążenia dla warstw niższych – wymienia Robert Fryczkowski. Podkreśla z całą mocą, że klasa średnia jest najważniejsza w społeczeństwie, gdyż jest przechowalnią wartości, tradycji. – Klasa średnia jest odporna na manipulacje. Stanowią ją ludzie inteligentni, zdolni, zaangażowani i pracowici. Stać ich, aby przez pewien czas nie pracować. Dzięki temu nie są współczesnymi niewolnikami. Gdy ktoś każe w pracy zrobić coś niemoralnego, przedstawiciel klasy średniej odmówi, gdyż ma zasady, jasny system wartości i pieniądze, które mu na to pozwolą – puentuje Fryczkowski.

Klasa średnia jest budulcem całego społeczeństwa, jego najważniejszą i centralną częścią. Dlatego wszelkie działania, które są jasno skierowane przeciwko niej, należy uznać za niebezpieczne czy wręcz wywrotowe.