Kropla w morzu

Od wielu lat jest realizowany program Szklanka Mleka, a od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w jego realizacji.

Jak czytamy na stronie Agencji Rynku Rolnego, która administruje programem Szklanka Mleka, jego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.

Program ten ma znaczenie wielowymiarowe. Przede wszystkim, jak już wspomniano, ma wyrabiać odpowiednie nawyki żywieniowe u dzieci, które mają w przyszłości spowodować zwiększenie konsumpcji mleka. Ma on także wymiar zdrowotny, gdyż młode organizmy potrzebują wapnia zawartego w mleku i jego przetworach. Według specjalistów śniadanie powinno dostarczyć od 20 do 25% potrzebnej naszemu organizmowi całodobowej energii. Powinny być w nim takie produkty, jak zboża, owoce i warzywa, produkty mleczne, tłuszcze bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz wapń w ilości 200-300 mg, czyli tyle, ile zawiera jedna szklanka mleka, jeden kubeczek jogurtu, 20 g sera lub 250 g twarogu.

Program ten jest wsparciem nie tylko dla dzieci i szkół, ale także producentów mleka i całej branży mleczarskiej. Szklanka Mleka jest ważnym programem także dlatego, że w chwili, gdy branża mleczarska przeżywa bardzo poważne trudności, staje się rynkiem zbytu dla mleczarni. Znajduje to potwierdzenie w słowach Kazimierza Łosia, prezesa Grupy Lacpol. Powiedział on, iż z powodu trudnej sytuacji na rynku światowym, Lacpol największy nacisk kładzie ostatnio na rynek krajowy. – Ponadto rozszerzamy sprzedaż mleka spożywczego UHT i innych, mamy cała gamę. Jesteśmy jedną z bardziej aktywnych firm, które poszły w zaopatrzenie szkół w ramach programu Szklanka Mleka. W tym roku mamy około 25-30% dostaw do szkół. Zostaliśmy już nieliczną firmą, która się na to nastawia, gdyż widzimy w tym sens. Nie tylko doraźny, czyli sprzedaż naszych wyrobów, ale także głębszy – przyzwyczajanie nowych konsumentów do mleka – mówi szef Lacpolu.

Niestety na ten program potrzebne są niemałe pieniądze. Gdy 12 stycznia br. sejmowa komisja finansów wysłuchała we wtorek opinii sześciu komisji „branżowych” do projektu budżetu na 2016 rok. Dotyczyło to komisji zdrowia, pracy, środowiska, rolnictwa, obrony i służb specjalnych. W przypadku komisji rolnictwa wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wyniosą 53,7 mld zł i mają być o ok. 3% niższe niż w 2015 r., stanowią one 7,23% wszystkich wydatków budżetowych. W ramach tych pieniędzy na program szklanka mleka ma być przeznaczone 119 mln zł. Polska Izba Mleka wystosowała pismo do Jacka Boguckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, z prośbą o zwiększenie budżetu programu Szklanka Mleka do 140 mln PLN, z uwagi na trudną sytuację branży mleczarskiej. W ostatnich latach krajowy budżet programu został zredukowany, przez co część placówek nie mogło przystąpić do programu. Niestety ministerstwo nie zwiększyło budżetu tego programu. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace nad ustaleniem cen maksymalnych na produkty dostarczane w ramach tego mechanizmu na nowy rok szkolny 2016/2017. Za to Komisja Zarządzająca Funduszem Promocji Mleka przyznała dodatkowe wsparcie w wysokości 500 tys. złotych na dopłatę do programu Szklanka Mleka realizowanego w przedszkolach. Dodatkowe środki z Funduszu Promocji Mleka są jednak zbyt szczupłe, aby realnie zwiększyć zasięg tego pożytecznego programu oraz by mleko trafiało do dzieci pięć razy w tygodniu.

Jednak, aby zwiększenie środków mogło nastąpić w kolejnym roku, warto lobbować już teraz. Pismo Polskiej Izby Mleka, skądinąd słuszne, wydaje się mocno spóźnione, aby miało wpłynąć na działania ministerstwa i sejmowej komisji budżetowej. Skuteczny lobbing musi być wykonany w odpowiednim czasie, a przede wszystkim musi być to stałe działanie. Jedno pismo jest doskonałym działaniem PR, ale nie można tego nazwać skutecznym lobbingiem. Branża mleczarska ma jeszcze zatem cały rok, aby działając wspólnie lobbować u posłów i w ministerstwie za zwiększeniem budżetu Szklanki mleka.