Firmy mają problemy z pozyskaniem pracowników

Mimo kryzysu oraz masowego napływu do Polski Ukraińców, wiele firm ma poważne problemy z pozyskaniem pracowników. Potwierdza to badanie wykonane przez Agencję pracy natychmiastowej Tikrow, w którym aż 88% badanych przedstawicieli HR i biznesu przyznało, że w ich firmach w ciągu roku brakuje pracowników na stanowiskach niewymagających specjalistycznych kompetencji.

Wielu pracodawców odczuwa trudności w zrekrutowaniu kompletnej kadry. Wpływa na to jeden z najniższych od ponad 30 lat poziomów bezrobocia w Polsce (5,5% na koniec lutego br., dane za GUS) i rosnący spadek PKB, czyli spowolnienie gospodarcze.

W 2022 roku stopa bezrobocia sukcesywnie spadała. W styczniu ur. była ona na poziomie 5,9%, zaś w grudniu wynosiła 5,2%. I choć ekonomiści są zdania, że w 2023 roku bezrobocie nieco wzrośnie, nadal w wybranych branżach, takich jak FMCG, będą poszukiwani pracownicy.

Jednak jak wynika z raportu „Trendy rynku pracy dorywczej 2023. #PracaNatychmiastowa”, główny problem skutecznej rekrutacji pracowników szeregowych to brak kandydatów chętnych do podjęcia pracy. Krótko mówiąc, ludzie nie chcą pracować. Jak pokazują wyniki badania w aż 9 organizacjach na 10 w ciągu całego roku występują sytuacje, gdy brakuje rąk do pracy na stanowiskach niewymagających specjalistycznych kompetencji. Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy uczestnicy badania wskazali nagłe i niespodziewane nieobecności pracowników (71%) oraz trudności w zrekrutowaniu odpowiednich osób (71%).

Według opracowanego co roku przez wojewódzkie urzędy pracy i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej raportu pt. Barometr zawodów, 8 z 27 zawodów jest trwale deficytowych (cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, operatorzy obrabiarek skrawających, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi oraz spawacze). Za zawód deficytowy uważa się taki, w którym liczba ofert pracy jest wyższa od średniego stanu bezrobotnych. Po raz drugi od 8 lat w Barometrze nie znalazły się zawody z nadwyżką podaży – ani w skali całej Polski, ani w poszczególnych regionach ze wszystkich analizowanych 177 zawodów.

Główny Urząd Statystyczny podał, że najwięcej wolnych miejsc pracy w 2022 było w przetwórstwie przemysłowym, handlu i naprawie pojazdów samochodowych, a także w grupie robotników przemysłowych i rzemieślników. Z kolei EUROSTAT odnotował rekordowo niskie bezrobocie w Polsce, drugie w całej Unii Europejskiej – 2.9% (Czechy – 2.3%).

Informacja Ministerstwa Pracy, że drugi rok z rzędu nie ma nadwyżki zawodów jest niepokojąca, bo pokazuje, że negatywny trend czyli brak pracownika się nasila. Dotkliwe braki kadrowe w przedsiębiorstwach to przestoje w liniach produkcyjnych, a w konsekwencji brak towarów, bo przedsiębiorstwa nie produkują na zapas.

Firmy próbują sobie radzić z problemem pozyskania pracowników niższego szczebla i fizycznych i stosują coraz bardzie innowacyjne metody dotarcia do potencjalnych kandydatów. Okazuje się, że z pomocą przychodzi reklama zewnętrzna. – Reklama zewnętrzna gwarantuje duże zasięgi i osiągnięcie oczekiwanego efektu. Świetnie sprawdzają się małe, mobilne tablice, które można wieszać czasowo na ogrodzeniach, a następnie relokować. Co istotne – nie są to nośniki stałe. Ponadto w kategorii „rekrutacja” proponujemy kampanie realizowane w kolejach podmiejskich. Dlaczego? Po pierwsze, zapewniają gigantyczne zasięgi. Po drugie, odbiorca w komfortowych warunkach może zapoznać się z ogłoszeniem i zapisać kontakt do potencjalnego pracodawcy. Warto podkreślić, że podczas podróży dana osoba ma nieprzerwany kontakt z komunikatem, stąd tak duża skuteczność kampanii w kolejach – mówi Robert Dąbrowski, CEO Recevent.

Jakie nośniki reklamowe są skuteczne i pomagają w znalezieniu pracowników z branży FMCG? Wyniki wskazują, że przede wszystkim są to billboardy – w pobliżu miejsc, gdzie przebywa grupa docelowa (osiedla mieszkalne, centra miast, zakupy, rozrywka, uczelnia), citylighty – nośniki na przystankach zapewniają bliskość reklamy dla osób poruszających się pieszo i komunikacją miejską oraz transit OOH – reklama na wprost oczu pasażera, eksponowana w komunikacji zbiorowej. Tablice mobilne – to nośnik reklamowy, który pozwala zdobyć publiczność w lokalizacjach wiejskich oraz w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców.

W przypadku kampanii HR w OOH reklamodawca ma możliwość wpłynięcia na zainteresowanie zmianą pracy u osób, które w ogóle o tym nie myślały. W ten sposób pozyskuje z rynku pracowników, którzy aktywnie nie szukali pracy, nie przeglądali ogłoszeń. A przy okazji sprawia, że odbiorca utrwala sobie markę pracodawcy.

Co jeszcze pozostaje skuteczne w poszukiwaniu pracowników? Jak wynika z badania zrealizowanego przez Kantar, pracownicy poszukują zatrudnienia za pomocą portali internetowych. W związku z tym firmy powinny zainwestować w nowoczesną stronę pracodawcy lub reklamy online na wybranych portalach. Może to stanowić doskonały kanał komplementarny do reklam zewnętrznych, na których umieszczony zostanie np. kod QR odsyłający do landing page czy pełnego ogłoszenia w wersji online. Warto również wziąć pod uwagę, że co drugi pracownik jest zdania, że znalazł pracę dzięki rekomendacji drugiej osoby. Co to oznacza dla firm? Budowanie marki pracodawcy powinno zagościć na stałe w strategiach marketingowych. A podejmowanie wielu działań jednocześnie – tak, by dywersyfikować kanały dotarcia do odbiorców – jest jedynym słusznym rozwiązaniem.

Ratunkiem dla polskiego rynku pracy i nadchodzących problemów demograficznych mieliby być cudzoziemcy. Część deficytów już jest wprawdzie równoważona napływem cudzoziemców, najczęściej pracują oni w logistyce i produkcji na stanowiskach nie wymagających szczególnych kwalifikacji. Ale trwająca od roku wojna rosyjsko-ukraińska zmieniła strukturę i charakter migracji. W przypadku obywateli Ukrainy są to obecnie częściej kobiety niż mężczyźni, co nie rozwiązuje problemu braków pracowników. Z kolei doświadczenia krajów zachodnich wskazują, iż osoby z bardzo odmiennych kręgów kulturowych nie odnajdują się w zachodniej kulturze pracy i najczęściej stają się obciążeniem dla systemów socjalnych. Polskim firmom pozostaje zatem budować swoją markę dobrego pracodawcy, słuchać rynku oraz stosowań nowoczesne metody pozyskiwania pracowników.