Skup i cena netto skupu mleka województwami (jednostki produkujące) w maju 2015 r. (GUS)

Dane dotyczące skupu i cen skupu mleka w określonym województwie na podstawie siedziby producenta mleka

   

 

W maju 2015 r. najwięcej mleka, wg siedziby producenta, skupiono w woj. mazowieckim 207,6 mln litrów; woj. podlaskim 193,5 mln litrów i woj. wielkopolskim 137,2 mln litrów. W badanym miesiącu najmniej mleka skupiono w woj. lubuskim 8,8 mln litrów; woj. podkarpackim 11,4 mln litrów i woj. małopolskim 12,5 mln litrów.

W okresie styczeń - maj 2015 r. najwięcej mleka skupiono w woj. mazowieckim 900 mln litrów; woj. podlaskim 869,0 mln litrów i woj. wielkopolskim 657,9 mln litrów. W analizowanym okresie najmniej mleka skupiono w woj. lubuskim 39,0 mln litrów; woj. podkarpackim 46,4 mln litrów i woj. małopolskim 53,9 mln litrów.

 

W maju 2015 r. najwyższą cenę za mleko w skupie, wg siedziby producenta, otrzymywali rolnicy z województwa lubuskiego 123,66 zł/100 l; woj. podlaskiego 121,56 zł/100 litrów i z woj. opolskiego 116,13 zł/100 litrów. Najniższą cenę za mleko w skupie w badanym miesiącu otrzymywali rolnicy z woj. podkarpackiego 103,45 zł/100 litrów; woj. łódzkiego, małopolskiego oraz woj. kujawsko – pomorskiego po ok. 105,1 zł/100l.

W okresie styczeń – maj 2015 r. najwyższą cenę za mleko płacono w woj. podlaskim 127,50 zł/100 litrów; woj. lubuskim 124,24 zł/100 litrów i woj. warmińsko-mazurskim 123,67 zł/100 litrów. Najniższą cenę w analizowanym okresie płacono rolnikom z woj. łódzkiego 110,34 zł/100 litrów; oraz z woj. małopolskiego 110,81 zł/100 litrów.