Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego zaprasza do współpracy część 1

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie powstał 7 lat temu. Instytut zajmuje się analizą istniejących produktów mleczarskich znajdujących się na rynku i surowców stosowanych do ich wyrobów oraz pracami badawczymi nad rozwojem nowych produktów i doskonaleniem produktów istniejących.

Dwa lata temu Instytut otrzymał status Centrum Naukowo-Badawczego. Jest jednym z dwóch takich centrów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Posiada radę naukową składającą się z 10 osób, której przewodniczy prof. Zygmunt Zander.