Ślady mleczarstwa w Wydziale Nauki o Żywności

Referat okolicznościowy „Ślady mleczarstwa w Wydziale Nauki o Żywności” wygłoszony przez prof. dr hab. inż. Janusza Budnego. 11 września 2015 r. podczas obchodów 70-lecie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.