Ser dojrzewający w profilaktyce miażdżycy i nowotworów

Podczas IV Forum Technologii Serowarskich, które odbyło się w Licheniu w 2015, prof. Grażyna Cichosz z Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie mówiła o serach dojrzewających w profilaktyce miażdżycy i nowotworów.