Biuletyn informacyjny Karton, naturalnie! styczeń 2018

W tym numerze:

  • wynikach badania społecznego „Polacy o segregacji odpadów opakowaniowych, w tym opakowań wielomateriałowych”;
  • filmie edukacyjno-konsumenckim „Pakujemy. Zielone Szkoły – zielone gminy”, który w całości będą mogli Państwo obejrzeć już niedługo na kanale YouTube Fundacji;
  • działaniach edukacyjnych Fundacji;
  • jesiennych wydarzeniach, których partnerem była Fundacja ProKarton;
Czytaj więcej

Komunikat nr 3 o postępie prac nad dokumentem referencyjnym BAT dla przemysłu spożywczego

  • Konsultacje nad nową wersją dokumentu referencyjnego Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) były prowadzone do 21 kwietnia 2017 roku. Organizacje rządowe i pozarządowe zgłosiły ponad 1700 wniosków dotyczących uzupełnień, zmian i poprawek do tego dokumentu. Szczególne zainteresowanie wywołały zaproponowane przez Biuro IPPC Komisji Europejskiej tzw. konkluzje BAT, które mają stać się obowiązującym prawem w Unii Europejskiej. Konkluzje BAT dotyczą zarówno wymagań o charakterze ogólnym, jak i szczegółowych wskaźników zużycia energii i wody, stężenia i ilości zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach oraz stężenia pyłu emitowanego z instalacji technologicznych.
Czytaj więcej

Komunikat nr 2 o postępie prac nad dokumentem referencyjnym BAT dla przemysłu spożywczego

31.01.2017 roku Komisja Europejska (Biuro IPPC w Sewilli) przedstawiła projekt nowego dokumentu referencyjnego BAT dla przemysłu spożywczego. Dokument w obecnej formie liczy ponad 1000 stron, przy czym część z nich zostanie w toku dalszych prac wykreślona, a niektóre rozdziały (np. zawierające opis tzw. wschodzących technik BAT) zostaną uzupełnione. Zagadnieniom ściśle związanym z przemysłem mleczarskim poświęcono ok. 55 stron.
Czytaj więcej

Mleko w szkole

Prof. dr hab. med. Wojciech Cichy – Kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prezes Fundacji „Mleko w szkole”

Czytaj więcej

Polska ziemia jednak dostępna dla obcokrajowców

W tym roku zmieniona została ustawa o obrocie ziemią. Sejm przegłosował wstrzymanie sprzedaży ziemi z zasobów państwowych na okres 5 lat. Zmiany te wywołały sporo kontrowersji, a uzasadnieniem dla ich wprowadzenia był zamysł ochrony polskiej ziemi przed wykupem przez cudzoziemców.

Czytaj więcej

Trwa ostatnie odliczanie do Brexitu

Za kilka dni odbędzie się najważniejsze od pięćdziesięciu lat referendum w Europie. Brytyjczycy zdecydują w nim czy wystąpić z Unii Europejskiej i pokazać tym samym innym narodom, że jest życie poza Unią, czy też w niej pozostać.

Czytaj więcej

LISTY RANKINGOWE - PROW Działanie 4.2

29 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła listy rankingowe do pierwszego w tej perspektywie finansowej (między 1 a 30 grudnia 2015) naboru wniosków dla przetwórców rolno-spożywczych oraz handlu hurtowego.

Czytaj więcej

Czas na trudne pytanie

Unia Europejska rozpada się na naszych oczach – w pierwszym kraju będzie referendum w sprawie wyjścia ze Wspólnoty, Unia nie radzi sobie z napływem muzułmanów, a w tym czasie unijni urzędnicy zajmują się regulacjami o odstępie szczebli w drabinach czy optymalnej ilości spuszczanej wody w toalecie. Dodatkowo Polska w 2016 roku stanie się płatnikiem neto czyli będzie więcej wpłacać do unijnej kasy niż otrzymywać. Czy jest zatem sens dalej tkwić w tym szaleństwie?

Czytaj więcej

ABC Dotacji (3) Promocja

W rozmowach z kadrą kierowniczą branży mleczarskiej często pada argument typu: Jak byłaby należyta reklama czy promocja to sprzedaż naszych wyrobów byłaby zdecydowanie większa – niestety nie stać nas na tak wielkie wydatki. Częste podejmowanie przez mleczarzy takich tematów sprowokowało mnie do przeanalizowania możliwości pozyskania dotacji unijnych czy pomocy publicznej do tego typu przedsięwzięć i próby usystematyzowania takich możliwości.

Czytaj więcej

ABC dotacji (2)

Do 30 grudnia 2015 r. przetwórcy mleka oraz firmy, które zajmują się obrotem produktami mleczarskimi, będą mieli możliwość składania wniosków pomocowych w ramach nowego PROW 2014-2020 Działanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

Czytaj więcej

ABC dotacji

Nowy PROW 2014-2020

Jeszcze w tym roku przetwórcy mleka oraz handel hurtowy artykułami nabiałowymi będą mogli składać wnioski o dotację w ramach nowego PROW 2014-2020. Już 17 sierpnia do społecznych konsultacji przekazano projekt Rozporządzenia regulującego zasady uzyskania pomocy dla działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (kontynuacja „Zwiększania wartości dodanej …”).

Czytaj więcej

Sektor Mleczarski w Świetle Przepisów Unijnych po Zniesieniu Kwotowania Mleka

Od 1 kwietnia 2015 r. zniesione zostały kwoty mleczne. Jednocześnie wszystkie podmioty, które przekroczyły kwoty mleczne muszą zapłacić karę, czyli opłatę wyrównawczą, za przekroczoną kwotę. Komisja Europejska wyraziła zgodę na to, żeby ową karę można było zapłacić w ciągu 3 lat. To znaczy, że państwo członkowskie decyduje, czy chce zapłacić karę w ciągu roku, dwóch czy trzech lat.

Czytaj więcej