ABC dotacji

Nowy PROW 2014-2020

Jeszcze w tym roku przetwórcy mleka oraz handel hurtowy artykułami nabiałowymi będą mogli składać wnioski o dotację w ramach nowego PROW 2014-2020. Już 17 sierpnia do społecznych konsultacji przekazano projekt Rozporządzenia regulującego zasady uzyskania pomocy dla działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (kontynuacja „Zwiększania wartości dodanej …”).

Główne zmiany to:

 • Dotacja w ramach PROW dostępna będzie TYLKO dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 osób łącznego zatrudnienia i z sumą bilansową do równowartości 50 mln euro)
 • Brak możliwości dla branży mleczarskiej i handlu hurtowego artykułami nabiałowymi budowy NOWYCH zakładów.
 • Drastycznie obniżono maksymalną pomoc dla jednego przedsiębiorstwa. W najbliższych siedmiu latach limit ma wynosić TYLKO 3 mln PLN (poprzednio było to 20 mln PLN).
 • Brak dotacji na środki transportu zewnętrznego (np. cysterny, samochody chłodnicze) i wewnętrznego (np. wózki widłowe, paleciaki, ładowarki). Kosztem kwalifikowanym pozostaje głównie budowlanka i maszyny czy urządzenia.
 • Nowością jest nie tylko nieprzyznawanie dotacji firmom będącym w złej kondycji finansowej, ale także legitymującym się BARDZO DOBRYMI wynikami.
 • Rozszerzono konieczność posiadania umów długoterminowych do co najmniej 3 lat z koniecznością określenia sposobu wyliczania ceny (!).
 • Dużym utrudnieniem będzie zapewne możliwość TYLKO JEDNEGO uzupełnienia dokumentów oraz skrócenie czasu na to uzupełnienie z 21 do 14 dni (natomiast Agencji przedłużono czas na rozpatrzenie wniosku do 8 miesięcy).
 • Punktacja (max. 34 pkt.) preferuje, podobnie jak poprzednio, Grupy Producenckie, spółdzielnie (nowość), innowacyjność, ochronę środowiska, przetwarzanie surowców ekologicznych. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie min. 20% całej dostępnej puli punktów.
 • Podano wykaz 11 technologii służących ochronie środowiska dopuszczonych do dofinansowania pod warunkiem wykorzystania całej uzyskanej energii elektrycznej czy cieplnej TYLKO do procesu przetwarzania mleka czy handlu hurtowego.
 • Powrócono do zasady rocznych limitów naborów – obecnie do rozdysponowania jest 103 960 570 euro, zastosowano zasadę listy najlepszych projektów, a nowością jest oddzielna lista dla inwestycji ulokowanych w województwie mazowieckim z limitem dotacji 16 737 652 euro.

 

Od przedstawicieli branży, którzy mają teraz możliwość składania uwag do projektu Rozporządzenia, w dużej mierze zależy kształt pomocy inwestycyjnej dla mleczarstwa na najbliższe lata.

Szczegółowo nowe założenia udzielania dotacji postaramy się opisać na łamach Nowego Przeglądu Mleczarskiego w ramach cyklu artykułów „ABC dotacji”.

 

Wiesław Wasilewski

 •