Wsparcie tradycyjnego mleczarstwa, projekt Komisji Europejskiej 7PR TRADEIT cz. 2

http://www.tradeitnetwork.eu/

Szkolenia przeprowadzone w Polsce w ramach projektu 7PR TRADEIT

1.    HACCP i bezpieczeństwo żywności. We wrześniu 2014 r. w Goniądzu na Podlasiu miało miejsce szkolenie TRADEIT za zakresu bezpieczeństwa żywności i HACCP, szkolenie prowadzili dr Halina Turlejska i dr inż. Andrzej Fetliński.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele trzech zrzeszeń produkujących tradycyjne sery na Podlasiu: Sery Korycińskie, Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego, Stowarzyszenie „Macierzanka” z Wiżajn.
Szkolenie obejmowało zakres bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością dla sektora tradycyjnej żywności na małą skalę. Uczestnicy szkolenia zdobyli cenne doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym informacje odnośnie do stosowania HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).
Z inicjatywy Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego dr Fetliński, polski koordynator w projekcie TRADEIT, wraz z dr Haliną Turlejską opracowali specjalnie dla tradycyjnych producentów sera podręcznik: „Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej”.

2.    Logistyka. W październiku 2014 r. odbyło się w Goniądzu kolejne szkolenia TRADEIT „Zarządzanie łańcuchem dostaw i sieci dystrybucji dla przedsiębiorstw zajmujących się wyrobem żywności na małą skalę”.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele trzech zrzeszeń produkujących tradycyjne sery na Podlasiu: Sery Korycińskie, Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego oraz Stowarzyszenie „Macierzanka” z Wiżajn.
Wykład na temat „Zarządzanie łańcuchem dostaw i sieci dystrybucji dla przedsiębiorstw zajmujących się wyrobem żywności na małą skalę” przedstawił prof. Zbigniew Nasalski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Panel dyskusyjny wraz z prof. Nasalskim poprowadzili: dr Andrzej Faliński, dyrektor Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, inż. Bronisław Wesołowski Prezes SITSpoż. oraz dr Andrzej Fetliński dyrektor Food Concept i Koordynator Sektora Mleczarskiego w TRADEIT.
Efektem dyskusji z tego szkolenia był artykuł „Model klastra producentów tradycyjnych produktów mleczarskich na Podlasiu” napisany przez dr. Nasalskiego i dr. Fetlińskiego, opublikowany w „Przemyśle Spożywczym” w kwietniu 2015 r., którego sugestią jest powołanie klastra podlaskich producentów żywności tradycyjnej, a którego jednym z celów będzie wspólna promocja i sprzedaż tradycyjnych serów na rynku krajowym i UE.

3.    Konkurencyjność małych firm produkujących żywność. W marcu 2015 r., w rzeszowskiej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego miało miejsce szkolenie TRADEIT na temat „Kreowanie pozycji konkurencyjnej oraz wybór strategii marketingowej i cenowej w sektorze żywności tradycyjnej”, które poprowadził dr Tomasz Wierzejski z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego wraz z dr. inż. Andrzejem Fetlińskim. Na tym spotkaniu przedstawiono metody opisujące jak optymalnie zarządzać małą firmą spożywczą i jak znaleźć się w dobrej pozycji na rynku.
Na spotkaniu poruszono także inne problemy tradycyjnych producentów produktów mlecznych, w tym podejście lekarzy weterynarii, którzy kontrolują gospodarstwa produkujące sery.

4.    Kwiecień 2015 r., szkolenie TRADEIT w Zakopanem: „Dystrybucja żywności wytwarzanej na małą skalę, wybrane tematy z zakresu bezpieczeństwa żywności, oraz zastosowanie podpuszczki w produkcji serowarskiej – OSCYPKA”, to tematy poruszane na szkoleniu przygotowanym dla baców produkujących tradycyjne produkty z mleka owczego, szkolenie prowadził dr inż. Andrzej Fetliński.
Ważną rzeczą jest standaryzacja procesów produkcyjnych i standard produktu gotowego, m.in. poprzez wzmocnienie procesu samokontroli przy użyciu odpowiednich instrumentów i wskaźników pomiarowych, aby wzmocnić naszą pozycję na rynku produktów spożywczych poprzez standaryzację procesów produkcyjnych, gotowego produktu i kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności.
Praca nad dalszą standaryzacją produkcji i produktu będzie kontynuowana przy udziale
dr. inż. Andrzeja Fetlińskiego, koordynatora sektora mleczarskiego projektu 7PR TRADEIT.

5.    Wrzesień 2015 r., Polańczyk w regionie podkarpackim, przeprowadzono kolejne szkolenie TRADEIT, którego tematem było: „Konsumenci w procesie doskonalenia tradycyjnych produktów żywnościowych”, na którym podkreślono znaczenie współpracy producentów ze współczesnymi konsumentami żywności w procesie, badania ich potrzeb i opinii koniecznych przy wprowadzaniu tradycyjnych produktów mleczarskich na rynek.
Ważnym tematem jest tu także standaryzacja procesów produkcyjnych i standard produktu gotowego, między innymi poprzez wzmocnienie procesu samokontroli przy użyciu odpowiednich instrumentów i wskaźników pomiarowych, oraz stosowanie odpowiednich dla produkcji rzemieślniczej serów odmian podpuszczki i kultur bakteryjnych.
Łącznie w szkoleniach oferowanych przez projekt Komisji Europejskiej TRADEIT uczestniczyły w Polsce 142 firmy mleczarskie i gospodarstwa produkujące tradycyjne sery z Podlasia, Małopolski, Podkarpacia i Wielkopolski.

 

Europejskie Konferencje naukowe i gospodarcze zrealizowane w ramach projektu 7PR TRADEIT

1.    W listopadzie 2014 r. w ramach projektu Komisji Europejskiej 7PR TRADEIT odbyły się w Poczdamie w Niemczech Europejska Konferencja i Dzień Brokerski (EEN) dotyczące nowoczesnych technologii w sektorze piekarnictwa.
https://www.b2match.eu/tradeitcraftbaker
To wydarzenie zgromadziło producentów tradycyjnego pieczywa z UE z firmami dostarczającymi innowacyjne rozwiązania procesów i technologii. To spotkanie poprawiło współpracę między nimi i w efekcie przyspieszy wprowadzanie nowych pomysłów w tradycyjnych firmach piekarniczych i udoskonalonych produktów na rynek.
Udział w tym wydarzeniu, organizowanym w ramach projektu TRADEIT, umożliwił także łatwy dostęp do naukowców oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne w piekarnictwie.
Uczestnicy tej Konferencji mieli szanse na zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w procesie produkcji, pakowania i dystrybucji pieczywa, omówiono tez najnowsze trendy w rozwoju rzemiosła piekarskiego.
Głównymi tematami były:

 • Zmieniający się obraz piekarnictwa rzemieślniczego w gospodarce wiedzy,
 • Rozwój produktu piekarniczego,
 • Możliwości zdrowego chleba,
 • Wzbogacanie pieczywa w białko,
 • Zarządzanie alergenami w pieczywie,
 • Pieczywo bezglutenowe,
 • Bezpieczeństwo żywności,
 • „Powolne” mielenie.

W tej Konferencji uczestniczyła grupa polskich piekarzy wytwarzających tradycyjne pieczywo.

2.    W marcu 2015 r. w ramach projektu Komisji Europejskiej 7PR TRADEIT odbyły się w Kolonii w Niemczech Europejska Konferencja i Dzień Brokerski (EEN) dotyczące kierunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska przez producentów żywności tradycyjnej w sektorach mleczarskim, mięsnym i piekarniczym, połączone z udziałem w targach ANUGA dedykowanych zrównoważonemu rozwojowi przemysłu spożywczego w UE.
https://www.b2match.eu/tradeitfoodsustainability
Zrównoważony rozwój jest ważną i kluczową kwestią oraz wartością dla małych producentów żywności, by budować swoje firmy wytwarzające oraz oferujące produkty żywnościowe na zrównoważonych zasadach, co przynosi znaczne oszczędności wynikające z optymalnego wykorzystania wody, energii, surowców i materiałów oraz optymalizacji emisji ścieków, takie podejście pomaga firmom utrzymać przewagę konkurencyjną.
Wydarzenie to umożliwiło uczestnikom dostęp do najnowszych trendów w tworzeniu zrównoważonych przedsiębiorstw spożywczych i zapewniło dostęp do ważnych innowacyjnych technologii. Uczestnicy mieli bezpłatny dostęp do ANUGA FoodTec w dniach 26 i 27 marca.
Także w tej Konferencji i Dniu Brokerskim (EEN) uczestniczyła reprezentacja polskich producentów żywności tradycyjnej.

3.    W kwietniu 2015 w ramach projektu Komisji Europejskiej 7PR TRADEIT odbyła się w Barcelonie w Hiszpanii Europejska Konferencja dotycząca nowoczesnych technologii pakownia żywności dla producentów żywności tradycyjnej w sektorach, mleczarskim, mięsnym i piekarniczym. Uczestnicy tej konferencji mieli możność spotkać się podczas sesji EEN B2B oraz zapozać się z ekspozycją targów technologii opakowań dla przemysłu spożywczego HISPACK.
https://www.b2match.eu/tradeitfoodpacking
Główne tematy konferencji: „Opakowania innowacje dla producentów tradycyjnej żywności w sektorach, mleczarskim, mięsnym i piekarniczym”.

 • Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP),
 • Opakowanie aktywne,
 • Opakowania inteligentne,
 • Opakowania optymalizujące trwałość produktu spożywczego,
 • Etykietowanie żywności,
 • Optymalizacja procesu pakowania,
 • Ekologiczne rozwiązania opakowaniowe,
 • Programy finansowania systemów pakowania.

Także w tej Konferencji i Dniu Brokerskim (EEN) uczestniczyła reprezentacja polskich producentów żywności tradycyjnej.

4.    W maju 2015 r. w ramach projektu Komisji Europejskiej 7PR TRADEIT odbyła się w Logrono w Hiszpanii Europejska Konferencja i Dzień Brokerski (EEN) Tradycyjnych Producentów Mięsnych – TRADEIT Craft Meat.
https://www.b2match.eu/tradeitcraftmeat
Tradycyjne firmy, wytwarzające produkty mięsne, miały możność na tej konferencji zapoznać sią z najnowszym myśleniem najzdolniejszych twórców nowych technologii w sektorze mięsnym.
Program Konferencji obejmował min.: ekspozycje tradycyjnych wędlin z poszczególnych regionów Europy, referaty naukowe, wystąpienia i ekspozycje firm obsługujących sektor tradycyjnego wędliniarstwa UE.
Także w tej Konferencji i Dniu Brokerskim (EEN) uczestniczyła reprezentacja producentów tradycyjnych wędlin z Polski oraz naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy mieli wystąpienia w programie tej Konferencji.

5.    W czerwcu 2015 r. w ramach projektu Komisji Europejskiej 7PR TRADEIT odbyła się w Poznaniu Europejska Konferencja i Dzień Brokerski (EEN) Tradycyjnych Producentów Mleczarskich – TRADEIT Craft Dairy.
https://www.b2match.eu/tradeitcraftdairy
W tej ważnej Międzynarodowej Konferencji uczestniczyli producenci tradycyjnych produktów mleczarskich z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Finlandii, Niemiec i Polski, a wraz z nimi naukowcy z ośrodków krajowych i zagranicznych, a także firmy obsługujące sektor tradycyjnych serowarów oraz oficjalni przedstawiciele z kraju i UE. Program Konferencji obejmował min.: ekspozycje tradycyjnych serów z poszczególnych regionów Europy, referaty naukowe, wystąpienia i ekspozycje firm obsługujących sektor tradycyjnego mleczarstwa w Polsce i UE, wizyty studyjne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz w mleczarni JANA w Środzie Wielkopolskiej. Konferencja odbyła się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tej ważnej konferencji uczestniczyło blisko 100 podmiotów, europejscy tradycyjni mleczarze, naukowcy z kraju i zagranicy, a także firmy polskie i zagraniczne oferujące innowacyjne rozwiązania dla tradycyjnego sektora mleczarskiego w UE.
Tradycyjna żywność stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego krajów UE i ma kluczowe znaczenie gospodarcze w wielu regionach UE, a szczególnie w regionach, które nie należą do najbogatszych.
Udział w tej Konferencji dał możliwość zapoznania się z nowymi rozwiązaniami i technologiami z zakresu:

 • poszukiwanie nowych rynków;
 • znalezieniu partnerów w całej Europie;
 • znalezienie rozwiązań biznesowych;
 • znalezienie rozwiązań technicznych i technologicznych.

Producenci tradycyjnych wyrobów mleczarskich w UE otrzymali ofertę technologii opracowaną przez naukowców i specjalistyczne firmy, które możemy teraz wykorzystać w projektowaniu naszego nowego sera plant.
Znaczna grupa doświadczonych naukowców z uniwersytetów w Poznaniu, Warszawie i Olsztynie oraz zagranicznych ośrodków naukowych wzięła udział w Konferencji. Podczas wykładów i spotkań B2B naukowcy przedstawili dużą gamę technologii i rozwiązań technicznych w zakresie: technologii przetwórstwa mleczarskiego i żywności, alternatywnych źródeł energii, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, oszczędności energii i wody, technologii fermentacji, polityki innowacji, informacji rynkowych, nowych produktów, optymalizacji procesów, odnawialnej energii, filtracji mleka surowego na sery, produkcji zrównoważonej, zagospodarowania odpadów, itd.
W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyła duża reprezentacja 36 polskich wytwórców serów tradycyjnych z Podlasia, Podhala, Podkarpacia i Wielkopolski.
Konferencja w Poznaniu uzyskała bardzo wysoką ocenę wszystkich jej uczestników oraz współorganizatora EEN-Enterprise Europe Network.

6.    W październiku 2015 r. w ramach projektu Komisji Europejskiej 7PR TRADEIT odbyła się w Tralee w Irlandii Europejska Konferencja dotycząca bezpieczeństwa żywności w tradycyjnym przetwórstwie mleka, mięsa i piekarnictwie.
https://www.b2match.eu/tradeitfoodsafety
Ta konferencja i Dzień Brokerski TRADEIT w zakresie Bezpieczeństwa Żywności zgromadziła tradycyjnych producentów żywności oraz ekspertów w dziedzinie technologii bezpieczeństwa żywności w całej Europie.
Celem zdarzenia było przedstawienie technologii odpowiednich dla tradycyjnego sektora spożywczego oraz ułatwienia wymiany najlepszych praktyk między producentami żywności, dostawcami technologii, naukowcami i ekspertami w zakresie bezpieczeństwa żywności. To wydarzenie szczególny nacisk położyło na kwestie bezpieczeństwa żywności w tradycyjnych sektorach przetwórstwa mleczarskiego, mięsnego i piekarniczego.
Uczestnicy Konferencji mieli możność odwiedzić lokalne firmy spożywcze wytwarzające tradycyjne irlandzkie produkty spożywcze.
Główne tematy Konferencji:

 • Wykrywanie zanieczyszczeń żywności,
 • Wykrywanie zafałszowań żywności tradycyjnej,
 • Mycie, czyszczenie i dezynfekcja,
 • Nowe technologie zwiększające bezpieczeństwo żywności przemysłu spożywczego.

Uczestnicy Konferencji mieli sposobność spotkać producentów żywności tradycyjnej z całej Europy, aby omówić wspólne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa żywności i wymienić poglądy na temat najlepszych praktyk higienicznych i produkcyjnych.
Uczestnicy Konferencji mieli dostęp do aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa żywności oraz poznali najnowsze technologie bezpieczeństwa żywności zaoferowane przez badaczy i firmy specjalistyczne.
Naukowcy i firmy transferu technologii mieli znakomitą możność do promowania nowych i powstających technologii i usług w zakresie bezpieczeństwa żywności dla tradycyjnych firm spożywczych.

Na tej Konferencji dr Fetliński zaproponował 6 technogii redukujących ryzyko zakażeń mikrobiologicznych oraz stabilizujących proces produkcji serów tradycyjnych w Unii Europejskiej, które zostały zaakceptowane przez kierownictwo naukowe projektu TRADEIT i opublikowane w informatorze kongresowym;
1.    COLIWASKAZY A’100 – COLI WSKAŹNIK obecność bakterii z grupy coli w mleku i płynnych produktach mlecznych jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem jakości mleka.
2.    Flavour Wheel™ Serowarskie kultury bakteryjne, postrzeganie smaku, zapachu i koloru należą do najważniejszych wyróżników jakości serów, CSK opracował koncepcję modelownia smaku przy zastosowniu odpowiednich kultur bakteryjnych,
3.    Biopreparaty do zwalczania bakterii chorobotwórczych, Listeria monocytogenes, jeden z najgroźniejszych patogenów pokarmowych. Bakterie te są odporne na działanie wielu czynników chemicznych, fizycznych i charakteryzują się ogromną adaptacyjną plastycznością, a tym samym znajdują się w różnych produktach spożywczych. Sery produkowane z niepasteryzowanego mleka, produkowane w warunkach domowych są szczególnie narażone na zanieczyszczenia Listerią. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaproponował naturalne biopreparaty mikrobiologiczne zwalczające Listerii.
4.    Mikrofiltracja mleka surowego w tradycyjnej produkcji sera, poprzez wykorzystanie membran ceramicznych. Technologia mikrofiltracji przewiduje usuwanie cząstek i zanieczyszczeń, które są widoczne pod mikroskopem optycznym (w mikroobszarze cząstek). Powoduje to redukcję bakterii i zarodników w mleku i produktach z niego wytworzonych, w tym serwatce, solance. Proces ten zwiększa jakość mleka surowego i zmniejsza ilość dodatków (podpuszczka, itp.) niezbędnych w tradycyjnej produkcji sera.
5.    Elektroniczny nos. Elektroniczny nos jako narzędzie do określania autentyczności tradycyjnych serów. Technologia ta pokazuje, że analiza lotnych związków wraz z chemometrią, może być użytecznym i skutecznym narzędziem w zwalczaniu imitacji markowych serów tradycyjnych.
6.    Monitorowanie Profilu pH typowego dla poszczególnych rodzajów serów tradycyjnych jako instrumentu zwiększającego bezpieczeństwo żywności oraz stabilizującego proces i standard produkowanych serów tradycyjnych metodami rzemieślniczymi.

Dingle Food Festival, w trzecim dniu Konferencji uczestnicy sieci TRADEIT mieli okazję do zaprezentowania swoich produktów na wystawie TRADEIT EuroFoodVision, i spotkać się z największymi nabywcami żywności z rynków Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Z Polski swoje produkty zaprezentowali bacowie z Podhala, gospodarstwo rolne produkujące ser z Wiżajn na Suwalszczyźnie oraz producent tradycyjnych polskich wędlin z Wielkopolski. Nasze stoiska cieszyły się wielkim zainteresowaniem, była to doskonała okazja do promocji polskiej żywności.

Łącznie w sześciu Europejskich Konferencjach Naukowych i Dniach Brokerskich (EEN) oferowanych przez projekt Komisji Europejskiej TRADEIT uczestniczyły 102 firmy z Polski, w tym małe spółdzielcze firmy mleczarskie i gospodarstwa produkujące tradycyjne sery, a także tradycyjne polskie wędliny i tradycyjny chleb polski. Firmy te otrzymały zwrot kosztów za udział w tych Konferencjach.

cdn.
Dr inż. Andrzej Fetliński
Food Concept Polska