Sektor Mleczarski w Świetle Przepisów Unijnych po Zniesieniu Kwotowania Mleka

W niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują kontrakty między producentami a przetwórcami. W prezentacji przedstawione zostały pewne zasady, jakie te państwa przyjęły przy podpisywaniu kontraktów. Sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Są kraje, w których długość kontraktów wynosi 6 miesięcy, rok, a są i dłuższe.

Jest również zdefiniowana wielkość organizacji producenckich, grup producenckich. Istnieją również uregulowania dotyczące organizacji międzybranżowych. W przypadku Polski ten element nie występuje. Zastanawiano się, czy po zniesieniu kwotowania niektóre kraje nie będą rozważały możliwości wprowadzenia kontraktów obowiązkowych, które w pewnym sensie mogą chronić rynek krajowy. Wobec obecnego stanu, gdy nie ma kontraktów, to podmioty skupowe z zewnątrz mogą wejść na rynek Polski i kupować mleko. Będzie to o tyle łatwiejsze, że często ceny, które oferują, są o 2-3 eurocenty wyższe. Można więc obawiać się, że w niektórych rejonach przygranicznych producenci będą mieli problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości mleka dla naszych przetwórni, o ile nie zwiążemy w jakiś sposób rolników kontraktami z przetwórcami. Jest to może mniejsze niebezpieczeństwo dla spółdzielni, choć takie ryzyko też istnieje, jednak bardziej dotyczy to podmiotów prywatnych.

Wśród naszych sąsiadów kontrakty obowiązuję na Litwie i w Słowacji. Nie obowiązują w Niemczech i Czechach. Tak więc w przypadku tych wszystkich krajów mleko może swobodnie płynąć do Polski. Natomiast mleko może swobodnie wypływać z Polski tylko do Niemiec i Czech. W przypadku sprzedaży mleka podmiotom na Litwie i Słowacji muszą być zawarte kontrakty między naszym producentem mleka a podmiotem skupowym w danym kraju.

Obowiązkowe Kontrakty (Art. 148 CMO) (Milk Package Implementation, DG Agriculture European Commission, 22 April 2015)

 • Kontrakt pisemny/Obowiązkowa oferta
 • Minimalny okres trwania (miesiące, lata)
 • Etapy w których obowiązuje
 • Prawodawstwo krajowe (przyjęte)
 •  

 

CY – kontrakty obowiązkowe tylko dla uznanych Organizacji Producentów, Stowarzyszeń Organizacji Producentów i Organizacji Międzybranżowych

Minimalne kryteria dla OP (Art. 161(1)(b) CMO) (Milk Package Implementation, DG Agriculture European Commission, 22 April 2015)

 • Liczba rolników
 • Produkcja rynkowa x 1000 t (skumulowana, o ile nie wykazano inaczej)
 • Prawodawstwo krajowe (data; planowane lub przyjęte)

BE: Flandria: 40 rolników, 10 BIO-rolników;  Walonia: 20 rolników

EE: 5% produkcji Estonii

ES: Owce i kozy 30 000 t;

Baleary i Wyspy Kanaryjskie oraz pewne oznaczenia jakościowe: krowie 10 000 t,

owcze/kozie 1000 t

FR: Krowie dla produktów PDO/PGI 25 rolników lub 7000 t; specjalne zasady jeżeli

członkowie OP dostarczają co najmniej 55% do tego samego kupującego,

LT

LU

HU

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

20

10

-

150

20

20

12

5

20

5

15

10

10

1

-

30

9

or 3

2

20

0.035

2

-

3

6

6

Oct 2012

Plan 2014

Dec 2012

June 2012

Oct  2012

Nov 2013

Exis ting

1st Q 2014

Feb 2014

Dec 2012

May 2012

May
2013

April 2013

 

Minimalne kryteria dla APO (Stowarzyszeń Organizacji Producentów) (Art. 156(2) CMO) (Milk Package Implementation, DG Agriculture European Commission, 22 April 2015)

 • Liczba rolników
 • Produkcja rynkowa x 1000 t (skumulowana aktualnych członków)
 • Prawodawstwo krajowe (data; planowane lub przyjęte)

DE

LV

LT

HU

AT

RO

3

5

3

-

3

5

-

0.625

-

100

-

0,035

Nov 2013

Jan 2013

Oct 2012

Jun 2013

Oct 2012

1st Q 2014

 • Organizacje międzybranżowe IBOs (Art 163(1) CMO) (Milk Package Implementation, DG Agriculture European Commission, 22 April 2015)
 • „Znaczący udział” (Art 163(1)(c) CMO) zdefiniowany jako:
  • BG – co najmniej 10% krów mlecznych i co najmniej 10% produkcji i/lub udziału w rynku
  • DE: istotny udział w aktywności gospodarczej na poziomie regionalnym
  • ES: co najmniej 51% udział w każdym etapie łańcucha dostaw lub działalności gospodarczej
  • FR: organizacje najbardziej reprezentatywne dla produkcji i przetwarzania
  • HR: ważna rola w działalności gospodarczej /w jednym lub kilku regionach
  • LV: dla członków producentów co najmniej 500 t dostarczonego mleka (całkowita),

dla członków przetwórców co najmniej 5000 t  mleka przerobionego (całkowita), dla członków handlowców co najmniej 142 280 euro obrotu (każdy handlowiec)

NL – dla producentów, co najmniej 25% i co najmniej 25% dla innych uczestników łańcucha mlecznego

 • AT: co najmniej połowa obrotu produkcji, przetwarzania i marketingu (handlu) wyrażona w euro
 • PT: w każdym segmencie co najmniej: 20% czynników ekonomicznych i 20% wielkości produkcji
 • RO: inicjatywa co najmniej 1/3 organizacji łańcucha mlecznego
 • SK: co najmniej 33% działalności gospodarczej
 • Zgłoszono uznanie IBO: ES 1; FR 4, HU 1; PT 1, NL 1
 • DK, PL raporty nie dotyczą; UK nie ma zainteresowania

Art. 210 (=177a sCMO) umowa IBO: dwie notyfikacje IBO z FR

prof. Andrzej Babuchowski Radca Minister SPRPUE