Mleko w szkole

Prof. dr hab. med. Wojciech Cichy – Kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prezes Fundacji „Mleko w szkole”

Celem Fundacji jest

 1. wspieranie producentów pasteryzowanego mleka świeżego i innych wyrobów mleczarskich, których dostawy przeznaczone są m.in. dla dzieci i młodzieży,
 2. działalność propagatorską i informacyjną w zakresie znaczenia mleka i wyrobów mleczarskich w żywieniu człowieka,
 3. finansowanie lub dofinansowywanie spożycia mleka i wyrobów mleczarskich przez dzieci i młodzież, zwłaszcza w szkołach,
 4. organizowanie, wspieranie i finansowanie:
  • prac naukowo-badawczych,
  • informacji naukowo-technicznej,
  • działalności popularyzatorskiej,
 5. współpracę z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką mleka i wyrobów mleczarskich.

Działania Fundacji mają na celu promowanie spożycia świeżego mleka i artykułów nabiałowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dlatego właśnie członkowie Fundacji starają się zainteresować programem „MLEKO W SZKOLE” jak największą rzeszę zwolenników tej idei, w tym również władze centralne, samorządy lokalne oraz władze oświatowe, gdyż doświadczenia pokazują jak ważne jest ich zaangażowanie w realizację programu.

Fundacja stale współpracuje z Agencją Rynku Rolnego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestiach dotyczących programu dopłat Unii Europejskiej do spożycia mleka w placówkach oświatowych. Prowadzi promocję tego Programu za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz bezpośrednio u producentów. Aby ułatwić szeroki dostęp do informacji każdemu, kto jest zainteresowany tematem „Mleka w Szkole” Fundacja wraz z redakcją czasopisma „Płomyczek” i „Głos Nauczycielski” wydała w roku 2004 cykl artykułów dotyczących tego zagadnienia.

Fundacja „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia” współpracuje z Centrami Zdrowia Publicznego.

Fundacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci najuboższych poszukuje sponsorów chcących pomóc w dostępie do mleka dzieciom najuboższym. Udaje się zorganizować nieodpłatne mleko w części szkół z woj. małopolskiego, co jest niemałym sukcesem.