Komunikat nr 2 o postępie prac nad dokumentem referencyjnym BAT dla przemysłu spożywczego

31.01.2017 roku Komisja Europejska (Biuro IPPC w Sewilli) przedstawiła projekt nowego dokumentu referencyjnego BAT dla przemysłu spożywczego. Dokument w obecnej formie liczy ponad 1000 stron, przy czym część z nich zostanie w toku dalszych prac wykreślona, a niektóre rozdziały (np. zawierające opis tzw. wschodzących technik BAT) zostaną uzupełnione. Zagadnieniom ściśle związanym z przemysłem mleczarskim poświęcono ok. 55 stron.
  1. Dokument został sporządzony przy wykorzystaniu danych pochodzących z 495 instalacji (zakładów) przemysłu spożywczego działających w krajach Unii Europejskiej. Zawartość dostarczonych kwestionariuszy poddano weryfikacji pod względem poprawności i kompletności. Ostatecznie spośród polskich kwestionariuszy wykorzystano dane z 16 instalacji, w tym z 3 instalacji mleczarskich: Danone Warszawa, Danone Bieruń i Nestle Namysłów.
    W porównaniu z poprzednim dokumentem referencyjnym (BREF) opracowanym w 2006 roku, liczba uwzględnionych branż przemysłu spożywczego została rozszerzona, ale niektóre wymagania, które zostały zawarte w innych dokumentach referencyjnych opublikowanych w latach 2006-2016, zostały usunięte ze wskazaniem w tekście odpowiedniego BREF-u. Dotyczy to m.in. niektórych wskaźników efektywności energetycznej i emisji spalin z instalacji kotłowych. Większą uwagę zwrócono na efektywność energetyczną procesów i urządzeń technologicznych, a także na efektywność środowiskową procedur mycia, zużycie wody i oczyszczanie ścieków. W zestawieniach tabelarycznych zamieszczono dane dostarczone przez określone zakłady mleczarskie; dane te stanowią podstawę wyznaczenia wskaźników najlepszej dostępnej techniki BAT. Oznacza to, że na obecnym etapie prac nad dokumentem referencyjnym nie jest możliwe powoływanie się na inne dane.
  2. Najbardziej istotną częścią nowego dokumentu referencyjnego są proponowane tzw. konkluzje BAT w liczbie 43. Dotyczą one zarówno ogólnych wymagań zarządzania środowiskowego, jak i szczegółowych wskaźników efektywności energetycznej procesów technologicznych, oszczędności wody, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, oczyszczania gazów odlotowych, hałasu i emisji odorów. Konkluzje BAT po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw UE staną się obowiązującym prawem związanym z udzielaniem pozwolenia zintegrowanego.
  3. Konkluzje BAT obejmują dopuszczalne poziomy wskaźników zużycia i emisji związane ze stosowaniem najlepszej dostępnej techniki (określane jako „BAT-AEL”). Dla przemysłu mleczarskiego zaproponowano wskaźniki zużycia energii, ilości ścieków, stężenia zanieczyszczeń w ściekach i stężenia pyłu w powietrzu odlotowym. Przedziały wartości BAT-AEL podano dla produkcji mleka spożywczego, sera i mleka w proszku.
  4. Do 21 kwietnia 2017 roku są prowadzone konsultacje nad ostatecznym kształtem dokumentu. Zakłady lub osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji o nowym dokumencie referencyjnym i ewentualnym przedstawieniem własnych opinii, uzupełnień, zmian i poprawek dotyczących w szczególności konkluzji BAT, proszę o kontakt:

Janusz Turowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.