Komunikat nr 3 o postępie prac nad dokumentem referencyjnym BAT dla przemysłu spożywczego

  • Konsultacje nad nową wersją dokumentu referencyjnego Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) były prowadzone do 21 kwietnia 2017 roku. Organizacje rządowe i pozarządowe zgłosiły ponad 1700 wniosków dotyczących uzupełnień, zmian i poprawek do tego dokumentu. Szczególne zainteresowanie wywołały zaproponowane przez Biuro IPPC Komisji Europejskiej tzw. konkluzje BAT, które mają stać się obowiązującym prawem w Unii Europejskiej. Konkluzje BAT dotyczą zarówno wymagań o charakterze ogólnym, jak i szczegółowych wskaźników zużycia energii i wody, stężenia i ilości zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach oraz stężenia pyłu emitowanego z instalacji technologicznych.
  • Ze względu na duże zróżnicowanie techniczne i technologiczne zakładów mleczarskich w krajach członkowskich Unii Europejskiej określenie jednolitych wymagań na podstawie kwestionariuszy dostarczonych w 2016 roku okazało się bardzo trudne. Jedną z podstawowych trudności jest dokonanie jednolitej klasyfikacji zakładów z punktu widzenia profilu produkcji. Ponadto stwierdzono, że w tej samej grupie klasyfikacyjnej występuje tak duże zróżnicowanie wskaźników energetycznych i środowiskowych, że Biuro IPPC arbitralnie odrzuciło skrajne dane ankietowe, co z kolei wywołało protesty zainteresowanych zakładów i organizacji branżowych. Ostatecznie trwający spór w tej sprawie spowodował, że Biuro IPPC – wbrew pierwotnym zamiarom – zgodziło się na przeprowadzenie ostatecznej dyskusji nad wskaźnikami energetyczno-środowiskowymi.
  • Konferencja techniczna w sprawie energetyczno-środowiskowych wskaźników BAT odbędzie się w dn. 9-11.10.2017 roku. Podstawą do dyskusji będą materiały opracowane przez Biuro IPPC i zawierające proponowane wartości tych wskaźników. Konferencja ta będzie prawdopodobnie ostatnią możliwością przedstawienia stanowiska polskich zakładów mleczarskich w tej sprawie. Jak podałem w Komunikacie nr 1, z Polski dostarczono ankiety tylko z 3 zakładów, co nie jest wystarczające do scharakteryzowania poziomu i możliwości wszystkich polskich zakładów podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Dla tych zakładów, które chciałyby skorzystać z szansy porównania własnych wskaźników z proponowanymi wymaganiami BAT, przygotowałem prosty kwestionariusz zgodny z metodyką Biura IPPC.

 

Zapytania w sprawie kwestionariusza i przebiegu prac nad dokumentem referencyjnym proszę kierować pod adresem:
Janusz Turowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.