Skup mleka w Unii Europejskiej

27.04.2021

Według dostępnych danych KE w 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 145 mln ton mleka, o 1,7% więcej niż w 2019 r.

Zwyżkę dostaw mleka do skupu odnotowano m.in. na rynkach największych unijnych producentów surowca, tj. w Niemczech o 0,3%, Francji o 0,6%, Niderlandach o 1,2% oraz w Polsce o 2,2%. Jednocześnie spadek skupu miał miejsce w Chorwacji o 0,4% i Austrii o 0,1%. W sumie w UE–27 skup mleka w 2020 r. zwiększył się w 24 krajach członkowskich od 0,1% do 14,5%, a w 2 krajach odnotowano spadek od 0,1% do 0,4%.

Na początku 2021 r., w wyniku spadku liczebności stad krów mlecznych w niektórych państwach członkowskich oraz niesprzyjających warunków klimatycznych, dostawy mleka do skupu uległy spadkowi. W styczniu 2021 r. (według danych KE) w UE-27 skupiono 11,7 mln ton mleka, czyli mniej o 0,9% niż w styczniu 2020 r.

(27.04.2021 za gospodarz.pl)