Eksport produktów mlecznych

20.12.2022

W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. wpływy branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych utrzymywały się na poziomie większym niż przed rokiem.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-lipiec 2022 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,19 mld euro i była o 41% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 0,94 mld euro, czyli o 30% więcej niż w okresie styczeń-lipiec 2021 r. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. ukształtowało się na poziomie 1,25 mld euro, a więc wyższym o 49% niż w tym samym okresie 2021 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 73% wpływów uzyskanych z eksportu, tj. 1,6 mld euro, co daje wzrost o 58%. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 21% wartości i 456 mln euro, Niderlandy z 7% i 156 mln euro, Czechy z 6% i 135 mln euro oraz Włochy z 5% i 119 mln euro.

Udział krajów pozaunijnych stanowił 27% w wywozie produktów mlecznych z Polski. Przychody otrzymane z wysyłki wyniosły 600 mln euro i były większe o 9% niż w okresie styczeń-lipiec 2021 r. Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miała Algieria z 5% wartości wywozu za 100 mln euro, Wielka Brytania z 4% za 82 mln euro, Ukraina z 3% za 65 mln euro, Chiny z 3% za 64 mln euro, a także Arabia Saudyjska z 2% za 37 mln euro.

(20.12.2022 za gospodarz.pl)