Handel zagraniczny produktami mlecznymi

27.01.2023

W okresie jedenastu miesięcy 2022 r. wpływy krajowej branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych utrzymywały się na poziomie sporo wyższym niż przed rokiem.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-listopad 2022 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 3,4 mld EUR i była o 39% większa niż w analogicznym okresie 2021 r. Jednocześnie na import tego asortymentu do Polski wydatkowano blisko 1,6 mld EUR, tj. więcej o 34%.

Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w okresie jedenastu miesięcy 2022 r. ukształtowało się na poziomie 1,8 mld EUR, a zatem wyższym o 44% niż w tym samym okresie 2021 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 72% wpływów otrzymanych z eksportu - wzrost o 52% do 2,4 mld EUR.

Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy - 20% wartości i 685 mln EUR, Czechy - 7% i 230 mln EUR, Niderlandy - 6% i 202 mln EUR oraz Włochy - 6% i 190 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych w wywozie produktów mlecznych z Polski stanowił 28%. Przychody otrzymane z wysyłki wyniosły 1,0 mld EUR i były większe o 16% niż w okresie styczeń-listopad 2021 r. Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miały: Algieria z 5% i 156 mln EUR, Wielka Brytania z 4% i 131 mln EUR, Chiny oraz Ukraina - po 3% i odpowiednio 107 mln EUR i 99 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% i 56 mln EUR.

(27.01.2023 za gospodarz.pl)