Handel produktami mlecznymi

02.03.2023

W 2022 r. wpływy krajowej branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych utrzymywały się na poziomie znacznie większym niż przed rokiem.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w całym 2022 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 3,6 mld EUR i była o 37% większa niż w 2021 r. Jednocześnie na import tego asortymentu do Polski wydatkowano 1,75 mld EUR, czyli więcej o 33%. Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w 2022 r. ukształtowało się w granicy 1,85 mld EUR, a więc wyższej o 41% niż w 2021 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 72% wpływów uzyskanych z eksportu - wzrost o 49% do 2,6 mld EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 20% wartości i 730 mln EUR, Czechy z 7% i 252 mln EUR, Niderlandy z 6% i 210 mln EUR oraz Włochy z 5% i 196 mln EUR. Udział krajów pozaunijnych w wywozie produktów mlecznych z Polski stanowił 28%.

Przychody uzyskane z eksportu wyniosły 1 mld EUR i były większe o 15% niż w 2021 r. Największy udział w polskim wysyłce spośród krajów pozaunijnych miały: Algieria - 4% i 159 mln EUR, Wielka Brytania - 4% i 144 mln EUR, Chiny - 3% i 114 mln EUR, Ukraina - 3% i 108 mln EUR, a także Arabia Saudyjska - 2% i 62 mln EUR.

(02.03.2023 za gospodarz.pl)