Indeks cen produktów mlecznych FAO

13.03.2023

Według danych ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa od lipca 2022 r. notowany jest zniżkowy trend wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

W lutym 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 131,3 pkt, czyli mniejszym o 3,6 pp. niż w styczniu 2023 r. i o 10,2 pp. niż przed rokiem.

W lutym 2023 r. zmniejszeniu uległy notowania wszystkich produktów mlecznych wchodzących w skład indeksu FAO, tj. masła, OMP, PMP i serów, przede wszystkim w wyniku ograniczonego globalnego popytu importowego na te produkty, pomimo notowanego w ostatnich tygodniach wzrostu zakupów ze strony Azji Północnej. Czynnikami, które dodatkowo oddziaływały na zmniejszenie się notowań cen na rynku międzynarodowym były zwiększone dostawy eksportowe, w tym zwyżka zapasów masła, sera i OMP w Europie Zachodniej.

(13.03.2023 za gospodarz.pl)