Indeks cen produktów mlecznych FAO

23.05.2023

Według danych ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa od lipca 2022 r. notowany jest trend spadkowy wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

W kwietniu 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się w granicy 124,6 pkt, a więc mniejszym o 2,2 pp. niż w marcu 2023 r. i o 22,1 pp. niż przed rokiem.

Obniżka indeksu cen produktów mlecznych w kwietniu 2023 r. był spowodowany mniejszymi cenami mleka w proszku i serów, przy jednoczesnym stabilnym poziomie cen masła.

Ceny mleka w proszku zmalały dziesiąty miesiąc z rzędu, przede wszystkim w wyniku ograniczonego globalnego popytu importowego na te produkty. Zwiększone zapotrzebowanie ze strony Chin i sezonowy spadek dostaw z Nowej Zelandii zapobiegły głębszemu spadkowi globalnych cen pełnego mleka w proszku, podczas gdy zwiększone bieżące dostawy z Europy Zachodniej wywierały dalszą presję na obniżenie cen odtłuszczonego mleka w proszku.

Zniżka cen sera był wynikiem wysokiej dostępności eksportowej w Europie Zachodniej, gdzie w związku z rosnącą sezonową produkcją mleka wyższa jego część była kierowana do produkcji sera.

Ceny masła pozostały stabilne, co było spowodowane zwiększonymi dostawami tłuszczu mlecznego, zaspokajającymi popyt importowy na dostawy krótko– i długoterminowe.

(23.05.2023 za gospodarz.pl)