Krajowy rynek serów i twarogów

18.09.2023

Dominującą gałęzią krajowego przetwórstwa mleka jest produkcja serów i twarogów.

Polska należy do znaczących światowych producentów tego asortymentu – jesteśmy szóstym producentem serów na świecie, tj. USA, Niemczech, Francji, Włoszech i Niderlandach oraz piątym w Unii Europejskiej, z 9% udziałem w unijnej produkcji.

Od akcesji Polski do UE do 2020 r. produkcja serów i twarogów w Polsce zwiększyła się z 582 tys. ton do 960 tys. ton. W strukturze produkcji tej grupy towarowej dominują sery twarogowe - 51% udziału i sery podpuszczkowe dojrzewające - 37%, natomiast sery topione stanowią 8%, a pozostałe sery – 4%.

Rosnąca krajowa produkcja przyczynia się do dynamicznego rozwoju eksportu serów i twarogów, które stanowią najważniejszą pozycję w krajowej ofercie wysyłkowej. W 2020 r. wywóz serów i twarogów wygenerował 36% i 823 mln euro wpływów uzyskanych ze sprzedaży wszystkich przetworów mlecznych, co oznaczało ponad czterokrotny wzrost wartości od akcesji Polski do UE.

Minimalnie mniej dynamiczny była zwyżka wolumenu eksportu serów i twarogów, który w latach 2004–2020 zwiększył się ponad trzykrotnie, z 81 tys. ton do 266 tys. ton. W strukturze wolumenu wywożonych z Polski serów i twarogów około 60% stanowiły sery podpuszczkowe dojrzewające, a największymi odbiorcami tych produktów były Czechy i Niemcy.

(18.09.2023 za gospodarz.pl)