Kolejny wzrost wartości produktów mlecznych na aukcji GDT

19.09.2023

Na odbywającej się 19 września 2023 roku 340 aukcji Global Dairy Trade zanotowano kolejny wzrost wartości produktów mlecznych. Indeks GDT wzrósł o +4,6% w stosunku do aukcji z dnia 5 września 2023 roku. Średnia cena wyniosła 2957 USD/t.

Podczas aukcji na internetowej platformie, należącej do nowozelandzkiej spółdzielni mleczarskiej Fonterra, zanotowano kolejny wzrost wartości oferowanych na platformie produktów mlecznych. Indeks cen GDT wzrósł z poziomu 873 pkt., do poziomu 913 pkt., co stanowi wzrost o +4,6% w stosunku do aukcji z 5 września 2023 roku

Spośród siedmiu oferowanych na platformie produktów dwa nie były oferowane –laktoza i maślanka w proszku. Ceny jednego produktu spadła – Sera Cheddar o -1,7%. Najbardziej wzrosła cena pełnego mleka w proszku – o +5.3%. Najbardziej wzrosła cena odtłuszczonego mleka w proszku – o -5,4% i bezwodnego tłuszczu mlecznego – o +5,3%. Spadła natomiast ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 37366 t, wobec 37729 t na poprzedniej aukcji.

Ceny prezentują się następująco:

  • Bezwodny tłuszcz mleczny – wzrost o +5,3%, cena – 4787 USD/t;
  • Masło – wzrost o +3,8%, cena – 4723 USD/t;
  • Maślanka w proszku – nie była oferowana;
  • Ser Cheddar – spadek o -1,7%, cena – 4044 USD/t;
  • Laktoza – nie była oferowana;
  • Odtłuszczone mleko w proszku – wzrost o +5,4%, cena – 2400 USD/t;
  • Pełne mleko w proszku – wzrost o +4,6%, cena – 2799 USD/t;

Kolejna 341 aukcja GDT odbędzie się 3 października 2023 roku.

(19.09.2023 za globaldairytrade.info)