Informowanie konsumentów o produktach spożywczych w świetle wymagań prawnych

Kwestie związane z prawidłowym oznakowaniem produktów spożywczych były głównym tematem konferencji zorganizowanej w dniu 11 października 2017 roku w Warszawie przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego „Food-Lex”.

W konferencji wzięło udział ponad 70 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski. Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” prowadziła część merytoryczną.

Andrzej Gantner wygłosił również pierwszą prezentację pt. „Ograniczenia w reklamie żywności wynikające z przepisów prawa oraz samoregulacji w Polsce”. W swoim wystąpieniu dyrektor przypomniał, czym jest reklama w rozumieniu prawa żywnościowego, a także wyjaśnił, jak należy rozumieć określenie „rzetelne informowanie”. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z systemem samoregulacji reklamy żywności skierowanej do dzieci do lat 12. Andrzej Gantner poinformował przy tym, że monitoringi systemu przeprowadzone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji potwierdziły, że samoregulacja jest skutecznym rozwiązaniem w ograniczaniu reklam i wskazań sponsorskich dot. artykułów spożywczych i napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.

Kolejną prezentację pt. „Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 14 lipca 2016 roku C-19/15 w sprawie stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w przekazach komercyjnych skierowanych do konsumentów finalnych i do specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia” omówiła mecenas Marlena Żarnecka z DENTONS. Prelegentka przedstawiła tematykę przedmiotowego wyroku, główne punkty przekazu postawionego zarzutu oraz argumentację pozwanego. W trakcie prezentacji została także przywołana sentencja wyroku oraz jego uzasadnienie, a także konsekwencje prawne dla państw członkowskich i firm spożywczych.

Następnie dr Iwona Wiśniewska, ekspert ds. oceny ryzyka, przedstawiła prezentację pt. „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności”. W trakcie wystąpienia zostały omówione aktualne prace EFSA dotyczące oświadczeń oraz ostatnie zmiany wykazu dozwolonych oświadczeń. Ponadto zostały przywołane wytyczne opracowane przez PFPŻ ZP odnoszące się do oświadczeń żywieniowych nt. zawartości cukru w produktach spożywczych i kwestii elastyczności brzmienia tych oświadczeń. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z problemami i dyskusjami wokół kwestii stosowania oświadczeń.

Prezentacja pt. „Prace Codex Alimentarius dotyczące podawania informacji na produktach spożywczych w obrocie pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B)” została omówiona przez Dorotę Kozłowską z PFPŻ ZP. W trakcie swojego wystąpienia prelegentka przedstawiła Komisję Kodeksu Żywnościowego – historię jej powołania i cel działania. Ponadto wyjaśnione zostało znaczenie dokumentów Kodeksu Żywnościowego oraz zaprezentowano proponowane zapisy aktualnie tworzonych wytycznych Codex Alimentarius z zakresu umieszczania informacji na opakowaniach zbiorczych produktów spożywczych.

Dorota Kozłowska omówiła także kolejne zagadnienie – „Rozmieszczenie informacji na etykietach produktów – aktualne wymagania prawne”. Uczestnicy konferencji zapoznali się z interpretacją przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, a także rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. W swoim wystąpieniu Dorota Kozłowska podała m.in. na podstawie przykładów, jakie informacje muszą znaleźć się na etykiecie przy nazwie produktu, w tym samym polu widzenia, w głównym polu widzenia, a także w pobliżu tabeli wartości odżywczych.