Centrum Dietetyczne Online

24 listopada 2017 w Instytucie Żywności i Żywienia imienia prof. dr. n. med. Aleksandra Szczygła odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowemu programowi uruchomionemu przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, a mianowicie Centrum Dietetyczne Online.

Program powstał w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W zależności od indywidualnej potrzeby każdy będzie mógł uzyskać profesjonalną konsultację dietetyczną udzieloną przez wykwalifikowanych dietetyków z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia.

W imieniu dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia prof. dr. hab. n. med. Mirosława Jarosza oraz całego zespołu, zaproszonych gości powitał mgr Andrzej Dziurdzikowski.

Następnie prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz omówił nowy projekt Instytutu. Mówił też o zagrożeniach zdrowotnych społeczeństwa związanych ze złym odżywianiem, zapobieganiu tym chorobom, a gdy już zaistnieją, sposobach ich leczenia odpowiednią dietą. Tematem jego wykładu była „Dietetyka blisko pacjenta”.

– Centrum Dietetyczne Online to społecznie ważna inicjatywa, która uczyni profesjonalne poradnictwo dietetyczne ogólnie dostępnym. Oddajemy do dyspozycji wiedzę naszych ekspertów w sposób odpowiadający współczesnym potrzebom i zachowaniom, czyli przez internet, a zarazem pozostając w kontakcie z drugim człowiekiem – powiedział prof. Mirosław Jarosz.

– Umacnia to także rolę dietetyka jako niezbędnego ogniwa zarówno w prewencji, jak i leczeniu chorób metabolicznych. Dzięki takiemu wsparciu pacjent dużo łatwiej wróci do zdrowia i na trwałe zmieni nawyki żywieniowe na prozdrowotne – dodał dyrektor Instytutu.

„Poradnictwo dietetyczne – gdzie teraz jesteśmy” to temat referatu dr. n. med. Lucyny Pachockiej, Kierownik Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki IŻŻ.

„Podstawy funkcjonowania Centrum Dietetycznego Online” omówiła mgr inż. Emilia Kołodziejska, dietetyk Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ.

Po konferencji goście mogli skosztować potraw przygotowanych zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.

Centrum Dietetyczne Online będzie dostępne 12 godzin dziennie we wszystkie dni robocze. Do dyspozycji pacjentów będzie sześciu wykwalifikowanych dietetyków, którzy będą mogli udzielać kilkuset porad dietetycznych tygodniowo.