WODA drogie czy tanie medium w przemyśle?

W dniach 29-30 listopada 2017, w Hotelu Zamek Gniew w Gniewie, odbyły się Warsztaty TechFood Practic z zakresu optymalnego zużycia wody i jej recyrkulacji w zakładzie. Podczas Warsztatów przedstawione zostały praktyczne przykłady oszczędności zużycia wody począwszy od jej ujęcia, poprzez produkcję, na oczyszczaniu ścieków kończąc.

20 lipca br. Sejm przyjął nowelizację Ustawy „Prawo wodne”. Od stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe stawki za pobór wody z sieci miejskiej, jak i z ujęć własnych. Praktycznie w każdej gałęzi przemysłu spożywczego woda odgrywa znaczącą rolę bezpośrednio w produkcji i utrzymaniu infrastruktury technicznej wpływając na koszt wyrobu.

W jaki sposób zakłady przetwórcze poradzą sobie z dodatkową opłatą sięgającą nawet 70 groszy za każdy zużyty metr sześcienny wody? Podobnie jest z odprowadzeniem ścieków z własnej oczyszczalni do wód powierzchniowych. Tak więc gospodarka wodno-ściekowa staje się problemem.

Warsztaty zorganizowane zostały przez firmy MARCOR i BIG POL – Fundusze Pomocowe przy współudziale firm: TEWES BIS, SYMBIONA, COLDEX, ECOLAB, WEBER Polska, TEWES KLIMA, CES, DeltaPTech i BABCOCK WANSON. Patronat naukowy nad Warsztatami objął prof. Zygmunt Zander z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego z Mrągowa.

Uczestników powitał Andrzej Grabowski, współwłaściciel POLMLEK-u i wiceprezes Zarządu Hotelu Zamek Gniew, a prof. Zygmunt Zander określił cel warsztatów.

Warsztaty podzielone były na trzy panele.

Pierwszy panel rozpoczął Jan Marjanowski z firmy MARCOR. Omówił nową Ustawę „Prawo wodne” i jej konsekwencje dla przemysłu spożywczego.

O instalacjach oszczędzających wodę w przemyśle spożywczym mówił Arkadiusz Nalikowski z firmy MARCOR.

Nowe „Prawo wodne” i jego wpływ na konstrukcje stacji mycia CIP to temat wystąpienia firmy TEWES BIS.

Drugi panel rozpoczął przedstawiciel firmy SYMBIONA, który omówił możliwości wyboru technologii oczyszczania ścieków i możliwości wykorzystania lub zawracania wody w zakładach przemysłowych.

O optymalizacji sprawności kotłowni z uwzględnieniem ograniczenia zużycia wody opowiedział przedstawiciel firmy BABCOCK.

„Woda – (nie)przyjazne medium dla instalacji chłodniczej” to temat wystąpienie przedstawiciela firmy COLDEX.

O tym, jak zredukować koszty energii i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne zakładu, opowiedział przedstawiciel firmy CES.

Trzeci panel rozpoczęli przedstawiciele firmy DeltaPTech omawiając systemy pompowe DP Pumps i koszt ich pracy.

O praktycznych rozwiązaniach związanych z czystym powietrze w przemyśle spożywczym opowiedzieli przedstawiciele firmy TEWES KLIMA.

„Zbiorniki z tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym” to temat wystąpienia przedstawiciela firmy WEBER Polska.

Nowe spojrzenie na koszty mycia i dezynfekcji zaprezentował przedstawiciel firmy ECOLAB.

Na zakończenie Warsztatów Wiesław Wasilewski z firmy BIG POL omówił gospodarkę wodno-ściekową w przetwórstwie spożywczym i możliwości jej dofinansowania z Funduszy Unijnych.

Warsztaty podsumował prof. Zygmunt Zander.

Po zakończeniu wykładów odbyły się rozmowy i konsultacje na stoiskach firm wystawczych.