Gala Agrobiznesu 2017

29 listopada 2017 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Gala Agrobiznesu 2017 zorganizowana przez Stowarzyszenie AgroBisnesKlub, rektora SGGW Wiesława Bielawskiego i redakcję AGRO.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

Gościem specjalnym była szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się też: władze SGGW, dziekani wydziałów, na których odbyły się Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”, szefowie centralnych instytucji związanych z rolnictwem, wieloletni partnerzy konkursu Agroprzedsiębiorca RP, a wśród nich prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. Waldemar Broś i przewodniczący Rady KZSM Wojciech Wilamowski, radcowie rolni ambasad: Królestwa Niderlandów, Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W programie Gali znalazło się podsumowanie VII Konfrontacji „Drogi do Agrosukcesu”, rozstrzygnięcie konkursów: Agroprzedsiębiorca RP 2017 i Kwatery na Medal 2017 oraz wręczenie Świadectw Wierzytelności Czynienia dobra Ogólnego.

Jako pierwszy głos zabrał rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski.

– Spotykamy się już po raz kolejny w gronie przedstawicieli szeroko rozumianego rolnictwa, aby dyskutować na temat przyszłości tego jednego z najważniejszych sektorów gospodarki – powiedział prof. Bielawski.

Następnie Rektor i Dziekani Wydziałów, na których dobyły się VII Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” wręczyli czołowym rolnikom i agroprzedsiębiorcom, którzy brali w nich udział, Certyfikaty Wierzytelności Praktyk Biznesowych, sygnowane przez rektora SGGW prof. Wiesława Bielawskiego i byłego rektora SGGW prof. Alojzego Szymańskiego. Każde z gospodarstw rolnych i każda z firm uczestniczących w Konfrontacjach otrzymała także w nagrodę pamiątkowy złoty tulipan.

Wśród nagrodzonych znaleźli się Wojciech i Arkadiusz Wilamowscy – współwłaściciele gospodarstwa rolnego w Mańkowie w woj. Mazowieckim.

Poznaliśmy też zwycięzców i laureatów ogólnopolskiego konkursu redakcji miesięcznika AGRO i portalu AgroNews na najlepsze gospodarstwa agroturystyczne „Kwatery na Medal 2017” wybrane drogą głosowania internautów AgroNews i czytelników AGRO. W konkursie udział wzięło około 9400 osób. Laureaci konkursu nagrodzeni zostali statuetkami „Mądra sówka” i dyplomami uznania.

Następnie szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wręczyli szable oficerskie i buzdygany najlepszym w Polsce agroprzedsiębiorcom i rolnikom oraz przedstawicielom instytucji obsługujących rodzime rolnictwo i agrobiznes, przyznane w ogólnopolskim konkursie Agroprzedsiębiorca RP, rozgrywanym w tym roku w trzech kategoriach: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2017 oraz Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2017.

Nagrodą w kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP są buzdygany – oznaki władzy pułkownikowskiej, w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca i Zasłużony Promotor Agrobiznesu – szable oficerskie. Laureaci otrzymali też specjalne dyplomy uznania od organizatorów oraz imienne listy gratulacyjne od ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Wśród nagrodzonych w kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017 znalazł się Grzegorz Gańko, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.

Szczególnymi laureatami konkursu w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2017 zostali Grażyna i Andrzej Remisiewiczowie, właściciele firmy TRANS-ROL z miejscowości Kruszewo-Wypychy.

Tytuł Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2017 przyznawany jest ludziom szczególnie zasłużonym w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu, reprezentującym m.in.: samorządy lokalne, organizacje biznesowe, branżowe i społeczne, banki, giełdy, placówki naukowo-badawcze oraz doradztwo rolnicze. W tej kategorii nagrodę otrzymali: Krzysztof Figat, związany z Ziemią Łowicką. Jako starosta łowicki, a wcześniej przez trzy kadencje radny powiatowy, czynnie uczestniczył, i uczestniczy, w różnorakich pozytywistycznych działaniach na rzecz dobra Ziemi Łowickiej, Stanisław Kacperczyk i Piotr Malicki oraz Tadeusz Pawłowski.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wręczył też Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Jeden z odznaczonych, ks. Łukasz Grabiasz, dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników, które niedawno obchodziło swój jubileusz 25-lecia, wręczył ministrowi ikonę Św. Krzysztofa.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska i prezesa AgroBiznesKlubu Maciej Paradowski wręczyli „Świadectwa Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego”, nadawane od 2008 roku przez redakcję AGRO i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub osobom, które mają serce dla innych, które spieszą z pomocą ludziom będącym w potrzebie. Wśród nagrodzonych znaleźli się: prof. Wiesław Bielawski – rektor SGGW, Andrzej Borusiewicz – prorektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Janusz Gruszczewski – twórca i właściciel Zakładu Metalowego Agromasz w Mrągowie, Andrzej Józefczuk – twórca i współwłaściciel Wędzarni „Podlaska Chata” w Białymstoku, Ewa i Ryszard Kruzińscy – właściciele gospodarstwa rolnego w Okoninie, Józef Kuruc – wiceprezes firmy Parkur w Mochnaczce Wyżnej, Andrzej Muszyński – dyrektor marketingu w firmie BIN, Leszek Piechocki – redaktor naczelny „Wsi Kujawsko-Pomorskiej”, Krystyna i Tadeusz Szepietowscy – twórcy i współwłaściciele firmy Gama Group Szepietowscy w Wysokiem Mazowieckiem, Marek Tyburski – wicestarosta rypiński, Sylwia i Zdzisław Wawrzyńczyk – właściciele gospodarstwa ogrodniczego w Nowym Miasteczku, Zbigniew Zgórzyński – starosta rypiński.

Po uroczystości wręczenia nagród głos zabrał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel. Podsumował mijający rok w rolnictwie i przedstawił plany na przyszłość. Pogratulował też wszystkim nagrodzonym.

Następnie głos zabrała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska. Przekazała wszystkim nagrodzonym słowa uznania od prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Na zakończenie Bogdan Królik, Wzorowy Agroprzedsiębiorcę 2009, hodowca tulipanów z Chrzypska Wielkiego, wręczył sadzonki tulipanów minister Halinie Szymańskiej, ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi i rektorowi SGGW prof. Wiesławowi Bielawskiemu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.