85-lecie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole

W sobotę 22 sierpnia 2015 roku odbyły się obchody 85-lecia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele pod Wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie zaproszeni goście udali się do zakładu mleczarskiego, gdzie z okazji Jubileuszu odbyła się uroczystość posadzenia dziewięciu dębów, zwiedzanie zakładu i degustacja produktów mleczarskich wyprodukowanych przez OSM w Kole.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Posłowie Waldemar Pawlak i Piotr Walkowski, Europoseł Andrzej Grzyb, Senatorowie Andżelika Możdżanowska i Ireneusz Niewiarowski, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wicemarszałkowie Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Krzysztof Grabowski i Wojciech Jankowiak oraz prezes KZSM Zw. Rew. Waldemar Broś. Licznie przybyli też przedstawiciele świata nauki – profesorowie związani z branżą mleczarską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jubileusz uświetnili też swoją obecnością prezesi innych zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z Jubilatką. Przybyli goście zostali zaproszeni do sadzenia drzew.

Dalsza część Jubileuszu odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Tam goście mogli obejrzeć występ młodego akordeonisty Piotra Ostrowskiego, Zespołu Tanecznego z Kościelca oraz wysłuchać koncertu Trzech Tenorów.

Po części artystycznej wyświetlono film przedstawiający historię Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Po filmie głos zabrał Prezes Czesław Cieślak, który opowiedział o historii Spółdzielni i planach na przyszłość.

Podczas uroczystości wręczone zostały również medale i odznaczenia.

Honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, otrzymali: Krzysztof Grabowski, Wojciech Jankowiak, Krzysztof Darul, Andrzej Zalewski, Maria Mądra, Józef Krygier, Czesław Stolarczyk, Zbigniew Urbaniak, Stanisław Will, Andrzej Biernat, Wacław Kuczyński, Zygmunt Sajkowski, Piotr Michalak i Andrzej Mruk.

Honorową Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”, przyznaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, odznaczeni zostali: Feliks Guzenda, Marian Adamski i Krzysztof Wróblewski.

Honorową Odznakę „Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego”, przyznaną przez Krajową Radę Spółdzielczą, odebrali: Eugeniusz Gołębiowski, Wiesław Sipa, Edward Balon, Jacek Maciejewski, Andrzej Gwiaździński, Halina Jaroszewska, Maria Kubiak, Zdzisław Kurkiewicz, Elżbieta Lepka, Janusz Majkowski, Ryszard Miśko, Bożena Pietrzak, Ewa Skrzypczak, Bronisław Wawrzyniak i Dorota Żurawik.

Honorową Odznaką „Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej”, przyznaną przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, uhonorowano: Eugenię Powietrzyńską, Wandę Strzelińską, Krzysztofa Majtkę, Grażynę Steckiewicz, Wiesławę Adamską, Henrykę Marię Rybnik, Jacka Króla, Mariana Kołodziejskiego, Krzysztofa Michalaka, Dariusza Wiśniewskiego i Karola Budnego.

Prezes OSM w Kole, Czesław Cieślak, został wyróżniony medalem „Za zasługi dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” przyznanym przez Ministra Gospodarki oraz Medalem im. Witolda Celichowskiego przyznanym przez Wojewodę Wielkopolskiego. Odebrał też liczne prezenty i życzenia jubileuszowe od zgromadzonych gości.

Po zakończeniu uroczystości goście wraz z Orkiestrą Dętą przemaszerowali na Stadion Miejski w Kole.