Nieść zdrowie poprzez żywność

7 grudnia w Floral Academy w Warszawie odbyło się pierwsze wspólne spotkanie prasowe grupy spółek DANONE, w której skład w Polsce wchodzą: Danone (świeże produkty mleczne), Żywiec Zdrój (woda i napoje), Nutricia (żywność dla niemowląt i małych dzieci) oraz Nutricia Medyczna (żywienie medyczne).

W spotkaniu udział wzięli: Marek Wojtyna – prezes zarządu Danone, dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie, Paweł Piątek – dyrektor generalny NUTRICIA, Adam Aleksiejuk – dyrektor generalny Nutricia Medyczna i Frédéric Guichard – dyrektor generalny Żywiec Zdrój.

Była to okazja do ogłoszenia zobowiązań DANONE i prezentacji Raportu wpływu, czyli podsumowania dotychczasowych działań spółek na rzecz zdrowia oraz ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy Polski.

pdf

60 mln zł przeznaczonych na działania społeczne, istotna zmiana nawyków żywieniowych Polaków na bardziej prawidłowe, 70 inicjatyw społecznych realizowanych przez pracowników każdego roku i wkład w gospodarkę Polski w wysokości 2,85 mld zł – to tylko wybrane efekty działań grupy spółek DANONE podsumowane w opublikowanym Raporcie wpływu.

Jaki pierwszy głos zabrał Frédéric Guichard, dyrektor generalny Żywiec Zdrój, odpowiedzialny za integrację i współpracę spółek Danone. Zaprezentował on Grupę Danone w Polsce, przedstawił wyniki analiz ekonomicznych i wpływ spółek Danone na gospodarkę w Polsce.

– Wierzymy, że wartościowa żywność zależy od kondycji planety. Jako firmy odpowiedzialne społecznie, spółki DANONE działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i podejmują inicjatywy, które mają na celu ochronę środowiska w obszarach bezpośrednio związanych z ich działalnością. Woda, jest jednym z najważniejszych obszarów. Dlatego podejmujemy liczne wysiłki, aby chronić jej cenne zasoby przez opracowywanie programów retencyjnych, przez sadzenie drzew i rozwiązania, które optymalizują jej zużycie na poziomie operacyjnym – powiedział Frédéric Guichard.

Rafał Rudzki z firmy Deloitte Advisory Sp. z o.o. omówił Raport wpływu grupy spółek DANONE w Polsce na rozwój polskiej gospodarki, społeczeństwa i zdrowia przeprowadzone przez zespół Sustainability Consulting Central Europe z Deloitte Advisory Sp. z o.o. w okresie kwiecień-wrzesień 2017 roku.

Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Marek Wojtyna, Paweł Piątek, Adam Aleksiejuk i Frédéric Guichard. Każdy z prezesów omówił działania spółki, którą zarządza. Omówili też kilka z 7 zobowiązań Grupy Danone.

Zobowiązanie 1. Do ciągłego doskonalenia wartości żywieniowej z uwzględnieniem potrzeb konsumentów oraz uwarunkowań lokalnych i zdrowia publicznego.

– W naszych grupie zdrowie naszych konsumentów jest na szczycie naszej listy priorytetów. Jestem szczęśliwy, że możemy się dzisiaj zobowiązać do naszego pierwszego zobowiązania, że będziemy dalej walczyć o poprawianie zdrowia Polaków w naszym kraju – powiedział Paweł Piątek, dyrektor generalny NUTRICIA.

Zobowiązanie 2. Zachowania najwyższych standardów etycznych, odpowiedniego znakowania produktów i stosowania odpowiedzialnych praktyk marketingowych.

– To drugie zobowiązanie płynie z tego, w co bardzo wierzymy jako firma i jednocześnie liderzy organizacji. Mianowicie prawo konsumenta do rzetelnego poinformowania co do tego, jaki produkt oferujemy, jaki jest jego skład, ale również rzetelna komunikacja o tym, jakie są benefity korzyści płynące z tego produktu po to, by mógł podejmować bardzo świadomie decyzje – powiedział Marek Wojtyna, prezes zarządu Danone, dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie.

Zobowiązanie 3. Przeciwdziałania problemom żywieniowym w Polsce we współpracy z partnerami.

Zobowiązanie 4. Podnoszenia świadomości Polaków na temat roli żywienia medycznego jako integralnej części procesu leczenia.

– Nutricia Medyczna zajmuje się pacjentami, osobami, które wymagają pomocy w chorobie i gdzie leczenie żywieniowe zaczyna odgrywać coraz większą rolę. My jako producent produkujemy kategorię produktów, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego. Ta kategoria nie jest dobrze znana w Polsce. Ta kategoria jeszcze cały czas się rozwija – powiedział Adam Aleksiejuk – dyrektor generalny Nutricia Medyczna.

Zobowiązanie 5. Zrównoważonego rozwoju opakowań poprzez poszukiwanie nowoczesnych materiałów, a także wspieranie gospodarki w obiegu zamkniętym poprzez ciągłe zwiększanie poziomu odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych.

Zobowiązanie 6. Ochrony zasobów wodnych poprzez stosowanie odpowiedzialnych praktyk w zakresie gospodarowania wodą we wszystkich obszarach działalności firmy i sadzenie drzew, które chronią jej cenne zasoby.

Zobowiązanie 7. Promowania zrównoważonego rolnictwa, obejmującego ochronę i szacunek względem ludzi, zwierząt i planety. Rolnictwa, bez którego nie możemy tworzyć wartościowej żywności.

W trakcie panelu dyskusyjnego czterech prezesów czterech spółek Danone podpisało 7 zobowiązań.