Konferencja Mleczarstwa Polskiego Euromlecz 2018

W dniach 3-6 stycznia 2018 w Klinice Uzdrowiskowej Pod Tężniami im. Jana Pawła II w Ciechocinku odbyła się Konferencja Mleczarstwa Polskiego Euromlecz 2018. To już ósma taka konferencja poświęcona problemom polskiego mleczarstwa. Udział w niej wzięło około 170 osób: politycy, pracownicy nauki, przetwórcy i producenci mleka, hodowcy bydła mlecznego, przedstawiciele firm współpracujących z mleczarstwem. Tematem tegorocznej konferencji były „Szanse i zagrożenia dla mleczarstwa w 2018 roku”.

Uczestników konferencji powitał Komitet Organizacyjny w składzie: wiceprezes Zarządu Izabela Kowacka w imieniu Wiktora Kolbowicza – prezesa Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II, prof. dr hab. Andrzej Kowalski – dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Jan Krzysztof Ardanowski – poseł na Sejm RP, Lucjan Zwolak – radca prawny, Józef Ramlau – wojewoda kujawsko-pomorski, Ryszard Bober – przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojciech Wilamowski – przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich i Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

– „Szanse i zagrożenia dla mleczarstwa w 2018 roku” – prof. dr. hab. Andrzeja Kowalskiego – dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;

– „Rozwój polskiego rolnictwa poprzez innowacyjne wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich” – Jana Krzysztofa Ardanowskiego, posła na Sejm RP VIII Kadencji;

– „Rynek mleka w Królestwie Niderlandów” – Martijna Homana radcy rolnego w ambasadzie Królestwa Niderlandów;

– „Brexit – na ile może wpłynąć na polskie mleczarstwo i rolnictwo” – prof. dr. hab. Andrzeja Babuchowskiego, prezesa zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie;

– „Kompleks mikrobioty i bioaktywnych białek serwatkowych w leczeniu i rehabilitacji osób z chorobami układu pokarmowego i immunologicznego” – prof. Walentyny Nikołajewnej Burkowej z Instytutu Naukowo-Badawczego Biolit;

– „Aktualne prawne zagadnienia wpływające na działalność spółdzielni mleczarskich” – Lucjana Zwolaka, radcy prawnego;

– „Eksport produktów mleczarskich szansą rozwoju polskiego mleczarstwa” – Waldemara Brosia, prezesa KZSM Zw. Rew.

Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

– „Charakterystyka potencjalnych możliwości występowania GMO w mleku i produktach mleczarskich” – prof. Włodzimierza Bednarskiego;

– „Innowacyjne rozwiązania w projekcie suszarni rozpyłowej” – Grzegorza Augustyniaka, prezesa firmy Milk Hydrosan;

– „Badania materiałów opakowaniowych – znaczenie dla funkcjonowania na rynku” – prof. dr. hab. Andrzeja Babuchowskiego, prezesa zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie;

– „Nowe prawo wodne a dodatkowe koszty w zakładzie mleczarskim. Propozycje zmniejszenia uciążliwości finansowych poprzez innowacje i oszczędne zużycie wody” – Jana Marjanowskiego, właściciela przedsiębiorstwa MARCOR;

– „Oczyszczanie membranowe MBR i membranowe reaktory fermentacji osadów – studium zastosowań w zakładach mleczarskich” – Pawła Pietraszka, SYMBIONA SA;

– „Systemy pomiarowe do optymalizacji procesu produkcji” – Izabeli Jagodzińskiej z firmy FOSS Polska;

– „Ostatnie rozdania – Dotacje w praktyce” – Wiesława Wasilewskiego, prezesa Zarządu firmy BIG-POL Sp. z o.o.;

– „Metody oceny efektywności ekonomicznej spółdzielni mleczarskich” – dr. Jana Dworniaka, prezesa zarządu Jan Dworniak Sp. z o.o. Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego.

– „Flexopack – innowacyjne opakowania dla branży serowarskiej” – Macieja Bugajskiego z firmy Flexopack Polska Sp. z o.o.;

– „Kogeneracja gazowa – redukcja kosztów energii wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego zakładu” – Andrzeja Pluty z Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.

Ostatni rok w branży mleczarskiej podsumował Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny.

Osoby zainteresowane miały możliwość wysłuchania wykładów zaprezentowanych przez pracowników kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II:

  • „Mikrobiota jelit – klucz do zachowania zdrowia. Badania kliniczne substancji adaptogennych i praktyczne zastosowanie według syberyjskich naukowców” – Izabeli Kowackiej, wiceprezesa zarządu Kliniki Pod Tężniami i Haliny Jurkowskiej, dyrektora Instytutu Biolit Polska;
  • „Pokaz zabiegu kosmetycznego – Repacell – zabieg bazujący na komórkowych badaniach telomerazy nagrodzony Nagrodą Nobla” – kosmetologa Salonu Urody;
  • „Jak sobie wystoisz, tak sobie pocierpisz, czyli jak drobne zaburzenia powodują duży ból” – mgr. Michała Dylewskiego, koordynatora ds. rozwoju rehabilitacji.

Konferencję podsumował prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie, współorganizator konferencji. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania łącznie 18 wykładów, w konferencji udział wzięło 170 osób.