Jubileusz 90-lecia OSM w Bychawie

5 lutego 2018 roku w Zespole Szkół im. A. Kwiatkowskiego w Bychawie odbyły się uroczystości związane z obchodami 90-lecia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Św. Jana Chrzciciela w Bychawie.

Zaproszonych gości powitała prezes Zofia Popławska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: starosta Powiatu Lubelskiego – Paweł Pikula, burmistrz gminy Bychawa – Janusz Urban, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Krzysztof Dziewulski, wicemarszałek województwa lubelskiego – Grzegorz Kapusta, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny – Waldemar Broś, wójtowie sąsiadujących gmin, przedstawiciele firm współpracujących z OSM Bychawa, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz prezesi zakładów mleczarskich z Lubelszczyzny.

Prezes Zofia Popławska opowiedziała też o historii spółdzielni i jej obecnej działalności.

Podczas trwania uroczystości Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny udekorował zasłużonych członków spółdzielni branżową odznaką „Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej”. Dyplomami i upominkami uhonorowano dostawców mleka i pracowników spółdzielni, którzy od lat z nią współpracują.

Następnie odbyły się okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości.

Prezes Zofia Popławska otrzymała od Krajowej Kapituły Ruch Spółdzielców medal „Zasłużony dla Ruchu Spółdzielców”.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna i zabawa taneczna z zespołem „Dudziak i Przyjaciele”.

Szacownej Jubilatce serdecznie gratulujemy.